အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။

ခက်ခဲအဆင့် အလယ်အလတ်
မကြာခဏမေးတယ် Adobe က အမေဇုံ
အခင်းအကျင်း Deque ဖြစ်သည် sortingviews 81

ပြProbleနာဖော်ပြချက်

အဆိုပါ အမှာစာ တိုးလာရာတွင် Leetcode ဖြေရှင်းချက်- တစ်ခုကိန်းပြည့်ပေးထားတယ် အခင်းအကျင်း "ပက်လက်" ဟုခေါ်သည်။ ဤကတ်ပြားများတွင်၊ ကတ်တိုင်းတွင် ထူးခြားသောကိန်းပြည့်ရှိသည်။ i ကတ်ရှိ ကိန်းပြည့်သည် deck[i] ဖြစ်သည်။ ကုန်းပတ်ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို မှာယူနိုင်ပြီး ကတ်များအားလုံးသည် ကုန်းပတ်တစ်ခုတွင် (ထုတ်ဖော်မပြရသေးသော) မျက်နှာပေါ်မှ စတင်သည်။

ယခု၊ ကတ်အားလုံးကို ထုတ်ဖော်ပြသသည်အထိ အဆင့်များကို ထပ်ခါတလဲလဲ လိုက်နာပါ-

 1. ကုန်းပတ်၏ ထိပ်တန်းကတ်ကို ယူ၍ ထုတ်ပြပြီး ကုန်းပတ်မှ ထုတ်ယူပါ။
 2. ကုန်းပတ်တွင် ကတ်များရှိနေသေးပါက ကုန်းပတ်၏ အောက်ခြေတွင် ကတ်ပြား၏ နောက်ထိပ်ကတ်ကို ထားရှိပါ။
 3. မဖော်ပြရသေးသောကတ်များရှိနေသေးပါက၊ အဆင့် 1 သို့ပြန်သွားပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ရပ်ပါ။

ပြန်လာ ကတ်များကို အစီအစဥ်အလိုက် ဖော်ပြမည့် deck ၏ အမှာစာ.

မှတ်စု အဖြေတွင် ပထမဆုံးဝင်ရောက်မှုကို ကုန်းပတ်၏ထိပ်ဟု သတ်မှတ်သည်။

နမူနာ

Input:
deck = [17,13,11,2,3,5,7]
Output: 
[2,13,3,11,5,17,7]

 ရှင်းလင်းချက်:

ထည့်သွင်းမှု- deck = [17,13,11,2,3,5,7]

အထွက်- [2,13,3,11,5,17,7]

ပေးထားသော deck သည် [17,13,11,2,3,5,7] တွင်ရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်စီနိုင်သောကြောင့်အမှာစာသည်လုံးဝအရေးမကြီးပါ။ ထို့ကြောင့် ကတ်များသည် အစီအစဥ်အလိုက် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပြန်စီရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပြန်လည်စီစစ်ပြီးနောက်၊ 2,13,3,11,5,17,7 သည် ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသော [2] ဖြစ်လိမ့်မည်။

အောကျခွေ

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။တွယ်အပ်

ထိပ်တန်း

1. ကျွန်ုပ်တို့သည် 2 ကိုဖော်ပြပြီး 13 ကိုအောက်ခြေသို့ရွှေ့ပါ။ ကုန်းပတ်သည် ယခု [၃၊၁၁၊၅၊၁၇၊၇၊၁၃]။

 

အောကျခွေ

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။တွယ်အပ်

ထိပ်တန်း

2. ကျွန်ုပ်တို့သည် 3 ကိုဖော်ပြပြီး 11 ကိုအောက်ခြေသို့ရွှေ့ပါ။ ကုန်းပတ်သည် ယခု [၃၊၁၁၊၅၊၁၇၊၇၊၁၃]။

 

အောကျခွေ

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။တွယ်အပ်

ထိပ်တန်း

3. ကျွန်ုပ်တို့သည် 5 ကိုဖော်ပြပြီး 17 ကိုအောက်ခြေသို့ရွှေ့ပါ။ ကုန်းပတ်သည် ယခု [၃၊၁၁၊၅၊၁၇၊၇၊၁၃]။

 

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။တွယ်အပ်

4. ကျွန်ုပ်တို့သည် 7 ကိုဖော်ပြပြီး 13 ကိုအောက်ခြေသို့ရွှေ့ပါ။ ကုန်းပတ်သည် ယခု [၃၊၁၁၊၅၊၁၇၊၇၊၁၃]။

 

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။တွယ်အပ်

5. ကျွန်ုပ်တို့သည် 11 ကိုဖော်ပြပြီး 17 ကိုအောက်ခြေသို့ရွှေ့ပါ။ ကုန်းပတ်သည် ယခု [၃၊၁၁၊၅၊၁၇၊၇၊၁၃]။

 

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။တွယ်အပ်6. ကျွန်ုပ်တို့သည် 13 ကိုဖော်ပြပြီး 17 ကိုအောက်ခြေသို့ရွှေ့ပါ။ ကုန်းပတ်သည် ယခု [၃၊၁၁၊၅၊၁၇၊၇၊၁၃]။

 

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။7. ကျွန်ုပ်တို့ 17 ကိုဖော်ပြသည်။

 

ဥပမာအား 2:

input: deck = [1,1000]
output: [1,1000]

ချဉ်းကပ်နည်း

စိတ်ကူး

ကတ်များကို အစီအစဥ်အလိုက် ဖော်ပြလိုသောကြောင့် အငယ်ဆုံးကတ်ကို အညွှန်း 0 တွင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ဒုတိယအသေးဆုံးကတ်ကို အညွှန်းကိန်း 2၊ တတိယအသေးဆုံးကတ်ကို အညွှန်းကိန်း 4 တွင် ဆက်လက်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

 1. ကျွန်ုပ်တို့သည် လျှော့ချထားသော အစီအစဥ်အတိုင်း ပေးထားသော ခင်းကျင်းမှုကို စီရန် လိုအပ်သည်။
 2. နောက်တော့ ကျွန်တော်က ယူတယ်။ ဘာအကြောင်းလဲ ကတ်များကို ဖော်ပြသည့်အခါ ၎င်းတို့အားလုံးသည် အစီအစဥ် တိုးလာကာ နောက်ဆုံးအဖြေကို သိမ်းဆည်းရန် ရလဒ် vector တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ကတ်များကို ဤကဲ့သို့သောပုံစံဖြင့် စီစဉ်ရန်။
 3. ၎င်းအတွက် ပထမဦးစွာ၊ ပေးထားသော array ၏ အကြီးဆုံးဒြပ်စင်ကို နောက်ကျောမှ တွန်းပါ။
 4. ထို့နောက် array တွင် ထပ်တလဲလဲလုပ်ရန်၊ deque မှနောက်ဆုံးဒြပ်စင်ကိုဖွင့်ပြီး deque ၏ရှေ့တွင် ၎င်းကိုတွန်းထုတ်ပြီးနောက် deque ၏ရှေ့ရှိ array element ကိုတွန်းထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
 5. နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် deque ၏ ရှေ့ဒြပ်စင်များကို ယူကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ် vector သို့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တွန်းပို့ပါ။
 6. ရလဒ် vector ကိုပြန်ပေးပါ။

 

ကုဒ်

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် Reveal Cards C++ ပရိုဂရမ်

class Solution {
public:
  vector<int> deckRevealedIncreasing(vector<int>& deck) {
    vector<int> res;
    sort(deck.begin(), deck.end());
    reverse(deck.begin(), deck.end());
    deque<int> dq;
    dq.push_back(deck[0]);
    for (int i = 1; i < deck.size(); i++) {
      dq.push_front(dq.back());
      dq.pop_back();
      dq.push_front(deck[i]);
    }
    while(!dq.empty()){
      int value=dq.front();
      dq.pop_front();
      res.push_back(value);
    }
    return res;
  }
};

အမှာစာများ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် Reveal Cards ၏ Java ပရိုဂရမ်

class Solution {
  
  public int[] deckRevealedIncreasing(int[] deck) {
    int N=deck.length, j=0;
    int[] res = new int[N];
    Deque<Integer> dq = new LinkedList();
    Arrays.sort(deck);
    dq.add(deck[N-1]);
    for (int i = N-2; i >= 0; i--){
      dq.addFirst(dq.pollLast());
      dq.addFirst(deck[i]);
    }
      
    while(!dq.isEmpty()) {
      int value = dq.pollFirst();
      res[j]=value;
      j++;
    }

    return res;
  }
}

 

အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် Reveal Cards အတွက် ရှုပ်ထွေးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အချိန်ရှုပ်ထွေးမှု:

ဤကုဒ်အတွက် အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သည်။ O(NlogN) + O(N)။  As O(NlogN) သည် ဟန်ချက်မညီဘဲ ပိုကြီးသည်။ဒါကြောင့် အချိန်က ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အို (NlogN). O(NlogN) ကို ပေးထားသော array ကို စီရန် ခေါ်သွားပြီး O(N) ကို array ကိုဖြတ်ကာ ရလဒ်ကို သိမ်းဆည်းရန် ခေါ်သွားပါသည်။

အာကာသရှုပ်ထွေးမှု:

အပေါ်ကကုဒ်ရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုက O(2N) ရလဒ် array နှင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သော deque ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထိပ်တန်းအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ

S.No အင်တာဗျူးမေးခွန်း အကြိမ်ရေ တောင်းပြီးပြီ။
1နှစ်ထပ်ဆက်ထားသောစာရင်းရှိ node ကိုဖျက်ပါ2875
2Binary Tree တွင် Node အရေအတွက်ကိုရှာရန် Java ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်2533
3အထူးအက္ခရာများကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ string ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပါ2513
4Palindrome သည် Recursion ကိုအသုံးပြုသည်။2480
5ပေးထားသောအနေအထားတွင်ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်း၏ node ကိုဖျက်ပစ်ပါ2011
6အမြန်စီ1758
7node များကိုချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းတွင်အမျိုးအစားခွဲထားပါ (Ascending Order)1697
8element က pair တစုံရဲ့ array ကိန်းကိန်းနဲ့ညီတယ်1682
9ပါ ၀ င်မှုအကြိမ်များမှ element များကို sort လုပ်ပါ1665
10ပေးထားသော string ၏ permutations အားလုံးကိုပုံနှိပ်ရန်ပရိုဂရမ်တစ်ခုရေးပါ1642
11နံပါတ်နှစ်ခုအကြားအနည်းဆုံးအကွာအဝေးကို Array တွင်ရှာပါ1510
12နှစ်ထပ်ချိတ်ထားသည့်စာရင်းကိုဖန်တီးပါ1475
13Array တစ်ခုပြောင်းပါ1456
14အခြားစာကြောင်းတစ်ခု၏ စာလုံးအားလုံးပါဝင်သော string တစ်ခုရှိ အသေးငယ်ဆုံးဝင်းဒိုး1429
15Recursively အားလုံးကပ်လျက်မိတ္တူဖယ်ရှားပါ1394
16ပေးထားသောတန်ဖိုးတစ်ခုသို့ရောက်သွားသည့် Triplet ကိုရှာပါ1381
17ပထမ ဦး ဆုံးထပ်ခါတလဲလဲ Element ကို1379
18String ရှိ ဂဏန်းများပေါင်း1353
19Even နှင့် Odd နံပါတ်ကိုစီစဉ်ပြီး Even နှင့် Odd ကိုရရှိရန်စီစဉ်ပါ1349
20Unsorted Array တစ်ခုတွင်ပျောက်ဆုံးနေသောအနည်းဆုံးအပြုသဘောဆောင်သောနံပါတ်1315
21Array တစ်ခု၏ Element များဆက်တိုက်ဖြစ်မနေစစ်ဆေးပါ1284
22ကွင်းဆက်စာရင်းတွင်ကွင်းဆက်တစ်ခုကိုရှာဖွေပါ1264
23အကြီးမားဆုံးဆမ်တဆက်တည်း Subarray1255
24SIngly Linked စာရင်းတွင်လျင်မြန်စွာစီပါ1247
25ပေးထားသော Sum နှင့်အတူ Subarray1240
26ဖြစ်နိုင်သော R Element များ၏ပေါင်းစပ်မှုများအားပေးထားသော Array အရွယ်အစားအားပုံနှိပ်ပါ1238
27ရှာဖွေမှု substring လုပ်ဖို့ Recursive function ကို1236
28Array တွင်အများဆုံးပြန်လုပ်နိုင်သောနံပါတ်ကိုရှာပါ1198
29ဂျာဗားတွင် Binary Tree Level Order လမ်းကြောင်းများ1148
30ပထမနှင့်ဒုတိယအသေးငယ်ဆုံးသောအရာများကိုရှာပါ1148
31နှစ်ခုဆက်စပ်စာရင်းတူညီရှိမရှိစစ်ဆေးပါ1133
32Divide နှင့် Conquer သုံးပြီး Subarray sum အများဆုံး1132
33ဒုတိယအတွင်းရှိပထမစာကြောင်းမှအက္ခရာများကိုဖယ်ရှားပါ1103
34ခေါင်းဆောင်များကို Array တွင်ရှာပါ1082
35ချိတ်ဆက်စာရင်းရှိ node များလဲပါ1074
36မရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်အရေအတွက်ကို Array တွင်ရှာပါ1028
37ဒုတိယအများဆုံးမကြာခဏဇာတ်ကောင်ကိုရှာပါ1025
38ပေးထားသောနံပါတ်များကိုအကြီးမားဆုံးနံပါတ် ၂ အဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်စီစဉ်ပါ1017
39string တစ်ခုပေးထားတာကသူ့ရဲ့ပထမဆုံး non-repeatating character ကိုရှာပါ999
40ပေးထားသောပမာဏနှင့်အတူ Array တွင် Triplet ကိုရှာပါ992
41sorted array နှင့် x နံပါတ်များကိုပေးထားပြီး၎င်းနှင့်ပေါင်းလဒ်သည် x နှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သည်983
42လင့်ခ်ချိတ်ထားသောစာရင်းတွင် ပေးထားသည့်အရာတစ်ခု၏ ဖြစ်ပျက်မှုစုစုပေါင်းအရေအတွက်980
43Strings တွေဟာတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး အလှည့်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အစီအစဉ်တစ်ခု979
44ဖြစ်နိုင်သောစကားလုံးများကိုဖုန်းနံပါတ်မှရိုက်ပါ962
45ပျောက်ဆုံးနေသောနံပါတ်ကိုရှာပါ956
46Array တွင်အပေါင်းနှင့်အနှုတ်နံပါတ်များကိုပြန်လည်စီစဉ်ပါ942
47အရှည်ဆုံး Palindromic အလွှာ938
48ချိတ်ဆက်ထားသည့်စာရင်းထဲတွင်ပင်နှင့်မကိန်း node များကိုခွဲခြားထားသည်924
49အရှည်ဆုံးဘုံနောက်ဆက်တွဲပုံနှိပ်ပါ914
50ပေးထားသောစစ်ဆင်ရေး၏အနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကိုအသုံးပြု။ string ကိုတ ဦး တည်းအခြားသို့ပြောင်းလဲ904
51ချိတ်ဆက်နှစ်ခုစာရင်း၏ပြည်ထောင်စုနှင့်လမ်းဆုံ896
52ပြန်လည်စီစဉ်ထား string ကို palindrome ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ885
53Array ကိုအနိမ့်ဆုံးပုံစံဖြင့်ပေးထားသည်867
54လျင်မြန်စွာ Sort ၏ကြားမှာအကောင်အထည်ဖော်မှု861
55ထည့်သွင်းမှုအမျိုးအစား848
56ဖြစ်နိုင်သောတြိဂံများကိုရေတွက်ပါ847
57နှစ်ခုမက်တရစ်၏မြှောက်833
58ပေးထားသောတန်ဖိုးထက်နည်းသောငွေပမာဏနှင့်အတူသုံးမွှာပူးအရေအတွက်823
59ချိတ်ဆက်စာရင်း palindrome ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ819
60Stock Buy အမြတ်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်ရောင်းချပါ817
61ချိတ်ဆက်စာရင်းလှည့်817
62နှစ်ခုကြိုး၏ Concatenation794
63စစ်၏ဆွဲ787
64ထည့်သွင်း string ကိုအတွက်အားလုံးထပ်တူများကို print ထုတ်786
65K Distinct Character ရဲ့ substrings အရေအတွက်ကိုရေတွက်ပါ785
66အနီးဆုံး Greater and Small Element ကိုရှာပါ774
67ယာယီ Variable မရှိဘဲ Reverse String769
68အဆိုပါ Celebrity ပြProbleနာ764
69ပေးထားသော string မှ 'b' နှင့် 'ac' ကိုဖယ်ရှားပါ761
70Array မှ Pythagorean Triplets ကိုရှာပါ758
71ပေးထားသော Sorted Arrays သုံးခုမှ Common Element များအားလုံးကိုရှာပါ754
72ထပ်တူထပ်မထားသောဆက်နွယ်နေသောစာရင်းတွင်မိတ္တူပွားများအားလုံးကိုဖျက်ပါ731
73အများဆုံးရရှိနိုင်သောအရေအတွက်ကိုရှာပါ729
74အဘယ်သူ၏ပေါင်းလဒ်သည်ပေးထားသောနံပါတ် X နှင့်တူညီသော subarray ကိုရှာပါ727
75အနည်းဆုံးအက္ခရာများကိုဖယ်ထုတ်ရန် Strings နှစ်လုံး Anagrams ဖြစ်လာစေပါ725
76Array တစ်ခုမှ Peak Element ကိုရှာပါ725
77Sorted Array တွင်အငယ်ဆုံးဆုံးသောနံပါတ်ကိုရှာပါ719
78Consecutive 1 မပါပဲ Binary Strings များအားလုံးကိုထုတ်လုပ်ပါ715
79နှစ်ခုမက်တရစ်၏ထို့အပြင်715
80ကုန်ပစ္စည်း Array ပဟေ.ိ712
81Non-Consecutive Element များစုစုပေါင်း699
82Array တစ်ခုတွင် Stack နှစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ698
83string ကို၏ Lexicographic ရာထူး683
84နှစ်ခုပေးထား Matrices တူညီလျှင်စစ်ဆေးပါ681
85အများဆုံးထုတ်ကုန် Subarray II ကို680
86ယခင်နှင့်နောက်၏မြှောက်673
87နှစ် ဦး မက်ထရစ်၏အနှုတ်666
88သုညများအားလုံးကိုပေးထားသော Array ၏အဆုံးသို့ရွှေ့ပါ658
89K ကို Sorted Array ကိုပေါင်းစည်းနှင့် Sorted Output ပုံနှိပ်658
90Palindrome ကို Stream ဖြင့်စစ်ဆေးရန် Online Algorithm656
91N ကိုတူညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းများအတွက် string ကို Divide654
92ကြိုးနှစ်ချောင်းဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်စစ်ဆေးပါ651
93အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောနံပါတ်များကို D နှင့် I's များမှရယူပါ649
94ပေးထားသောနံပါတ်အတွက်ထပ်တလဲလဲဂဏန်းဖယ်ရှားပါ645
95ယာယီ stack သုံးပြီး stack Sort641
96အများဆုံးမြို့ပတ် Subarray Sum638
97တက်နှင့်အဆင်း alternating စီထားသောကြောင်းဆက်စပ်စာရင်း Sort635
98Subarray နှင့်နောက်ဆက်တွဲ632
99Minimum Element ကို Sorted and Rotated Array တွင်ရှာပါ629
100Linked List ၏နောက်ဆုံး element ကိုပထမနေရာတွင်ရွှေ့ပါ625
101Petrol Bunks များအားလုံးလည်ပတ်ရန်ပထမအကြိမ်ခရီးစဉ်624
1023Sum Leetcode ဖြေရှင်းချက်620
103ကြိုးနှစ်ချောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစာရင်းများ619
104Array အတွင်းရှိအမြင့်ဆုံး Element သည်တိုးလာပြီးလျော့ကျလာသည်617
1050 နှင့် 1's ၏တူညီသောနံပါတ်များပါသောအကြီးမားဆုံး Subarray617
106တစ် ဦး String ၏ Palindrome permutations616
107ချိတ်ဆက်စာရင်းပြား614
108ပေးထားသောအကွာအဝေးအတွင်း Palindromes611
109အတိုဆုံး palindrome ဖြစ်ပေါ်ရန်အနည်းဆုံးသွင်းခြင်း611
110Pangram စစ်ဆေးခြင်း608
111ပြေးအရှည် encoding က607
112permutation အားလုံးကိုထပ်ခါတလဲလဲပုံနှိပ်ပါ607
113အများစု Element ကို606
114Array တွင် Element များသည် N / K အကြိမ်ထက်များလာသည်601
115နှစျခု Sum Sum Leetcode ဖြေရှင်းချက်596
116String Palindrome လုပ်ရန်ရှေ့တွင်အနည်းဆုံးအက္ခရာများထည့်သွင်းရမည်596
117အမည်းစက်အများစုသည်ထပ်ကျော့ခြင်း594
118lexicographically နိမ့်ဆုံး string ကိုရရန် string ကိုလှည့်593
119အရှည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောနောက်ဆက်တွဲထပ်ခါတလဲလဲ593
120ချိတ်ဆက်စာရင်းကိုအခြားနေရာများတွင်အခြားတစ်ခုသို့ပေါင်းထည့်ပါ588
121ပေးထားသောဆက်နွယ်သောစာရင်းအားနေရာတကျပြန်လည်စီစဉ်ပါ587
122မိတ္တူပွားများအားလုံးကိုအမျိုးအစားခွဲထားသောစာရင်းတွင်ဖယ်ရှားပါ586
123Array Palindrome ပြုလုပ်ရန် Merge Operations အနည်းဆုံးအရေအတွက်584
124အက္ခရာများအားလုံးကိုစကားလုံးများဖြင့်အတူတကွပုံနှိပ်ပါ582
125pancake Sorting ပြSortနာ571
126ပေးထားသောညွှန်းကိန်းများအရ Array တစ်ခုထပ်မံစီစဉ်ပါ570
127နောက်ကျောနှင့်ကျပန်း pointer နှင့်အတူတစ် Linked စာရင်း Clone560
128ထပ်တူကြားဖြတ် II ကိုပေါင်းစည်း560
129အစားထိုးပြီးနောက်အသေးဆုံး Palindrome555
130String မှအပိုနေရာများကိုဖယ်ရှားပါ555
131တစ် ဦး string ကိုကနေထပ်တူများကိုဖယ်ရှားပါ555
132တစ် Matrix ၏ Transpose555
133အရှည်ဆုံး Palindrome ကိုအက္ခရာများကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်553
134Stringstream ကိုအသုံးပြုပြီး Sping တစ်ခုကို Sping ဖယ်ရှားခြင်း551
135အများဆုံးငွေပမာဏနှင့်အတူ Subarray ၏အရွယ်အစား551
136နောက်ဆက်တွဲတိုးမြှင့်အများဆုံးပမာဏ549
137ပေးထားသော string သည် palindrome တစ်ခုလည်ပတ်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ548
138partition ပြmနာ545
139ပေးထားသောပုံစံမှအားလုံး Binary Strings ကိုထုတ်လုပ်ပါ537
140Strings များသည် K အကွာအဝေးအပြင်ပါမဟုတ်ကိုစစ်ဆေးပါ536
141နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်မှုကိုဖျက်ပါ529
142အရှည်ဆုံးတရားဝင်အလွှာ၏အရှည်528
143ပေးထားသော Strings နှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု Isomorphic ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ525
144Consecutive 1's Number ကိုအများဆုံးဖြစ်အောင်သုညသို့ပြောင်းရန်သုညများကိုရှာပါ523
145ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းတွင် node ကိုထည့်ပါ523
146String ရှိအက္ခရာများအားလုံးကို Toggle ရန်အစီအစဉ်517
147Element နှစ်ခုကဲ့သို့အမြင့်ဆုံးကွာခြားမှုသည်သေးငယ်သောနောက်တွင်ရှိသည်516
148ပေးထားသော string သည်အခြားညှို့ခြင်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်ထပ်ပေါင်းခြင်းဖြစ်သည်516
149ပေးထားသော Array ကိုရရှိရန်အနည်းဆုံးအဆင့်များကိုရေတွက်ပါ505
150String တစ်ခု၏ကြိုးအရှည်သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးတွင်ဖြည့်ထားသောနံပါတ်နှင့်တူညီသည်504
151ညာဘက်အခြမ်းတွင်သေးငယ်တဲ့ Element တွေကိုအရေအတွက်504
152Matrix အတန်းအားလုံးသည် Circular Rotations တစ်ခုစီဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ499
153ချိတ်ဆက်စာရင်းများအတွက်အမြန် sort ထက်မျိုးပိုကောင်းပေါင်းစည်း499
154Divide နှင့် Conquer သုံးပြီးအရှည်ဆုံးအဖြစ်များဆုံးရှေ့ဆက်498
155ပေးထားသောကွာခြားချက်နှင့်တွဲဖက်ပါ498
156အဆုံးမှချိတ်ဆက်စာရင်း၏ nth node ကိုရှာပါ491
157ဗားရှင်းနံပါတ်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ490
158ပေးထားသောကြိုးနှစ်ချောင်းကိုကြားဖြတ်ယူပါ487
159Array တွင် 0s 1s နှင့် 2s ကိုစီပါ486
160ပုံနှိပ်ရန် Reverse of a string (Recursion)486
161ပေးထားသောညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြု။ Array ကိုစီစဉ်ပါ486
162ပေးထားသော Array တွင် Fixed Point တစ်ခုကိုရှာပါ485
163ပေးထားသော string ကိုအတွက်စကားလုံးများကိုပြောင်းပြန်484
164စီထားသော Array နှစ်ခု LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ ပျမ်းမျှ481
165နှစ်ခုခွဲထားသောဆက်စပ်စာရင်းများပေါင်းစည်းစာရင်းပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင်းပေါင်းစည်း476
166ပေးထားသောအရှည်၏ Subarray ကိုအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးနှင့်ရှာပါ475
167အခြား node များ သုံး၍ ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းအားခွဲထုတ်ပါ475
168Strind တစ်ခု၏ Palindromic Partitions အားလုံးကိုပုံနှိပ်ပါ464
169'X' format နဲ့ထူးဆန်းအရှည် string ကို print ထုတ်ပါ464
170Sorted Array တွင် Binary Search ကို အသုံးပြု၍ Element ကိုရှာပါ458
171အမြင့်ဆုံးပျမ်းမျှ၏ K အရှည် Subarray ကိုရှာပါ457
172အဆုံးမှ Kth Node ဖြင့်စတင်ခြင်း Kth Node ကိုလဲပါ456
173အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်မိတ္တူပွားများကိုရှာပါ450
174အတိုဆုံး Superstring ပြmနာ447
175အားလုံး palindromic partitions ကိုပုံနှိပ်446
176String သည်ဇာတ်ကောင်များအစဉ်လိုက်ပုံစံကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ443
177အခြား String တစ်ခုအရ String တစ်ခုကို Sort440
178ကွင်းဆက်အမြင့်ဆုံးအရှည်440
179multilevel ချိတ်ဆက်စာရင်းပြား438
180K ကို Sorted Array ကို Sorting433
181binary digit နှစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်ပါ425
182နှစ်ခု Binary Arrays II တွင်တူညီသောပမာဏနှင့်အတူအရှည်ဆုံးသက်တမ်း421
183အုပ်စုများတွင်ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းအားပြောင်းပါ419
184စကားလုံးစာရင်းမှဖွဲ့စည်းထားသောဝါကျများကိုပြန်လည်ထုတ်ယူပါ418
185အရွယ်အစား 3 ၏ Sorted နောက်ဆက်တွဲရှာပါ418
186Binary Search II ကို သုံး၍ အရှည်လျားဆုံးအသုံးအများဆုံးရှေ့ဆက်417
187ကဲသာဘုရငျ cipher416
188နံပါတ် ၂ ခုကိုမပါသော Array တွင်ရှာပါ416
189တစ် ဦး တည်းချိတ်ဆက်စာရင်း (Iterative / Non-Recursive) Reverse412
190Kth Non- ထပ်ကျော့ဇာတ်ကောင်412
191ပေးထားသော Substring ကို Recursively Deleting လုပ်ခြင်းဖြင့် String Empty ဖြစ်လာနိုင်မလားစစ်ဆေးပါ408
192Word Matching အားဖြင့်အရှည်ဆုံးအဖြစ်များဆုံးရှေ့ဆက်စကားလုံး403
193Zig-Zag တွင်ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းအားပြန်လည်စီစဉ်ပါ402
194ပုံကို ၉၀ ဒီဂရီလှည့်ပါ399
195STL ကိုအသုံးပြုထားသောပေးထားသော String တစ်ခု၏ permutations398
196pancake Sorting397
197ပြီးပြည့်စုံသောပြောင်းပြန် String395
198Sorted Array နှစ်ခုကိုပေါင်းခြင်း394
199ပထမ ဦး စွာထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်သောဇာတ်ကောင်ကို string တစ်ခုတွင်ရှာပါ393
200အများဆုံးကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူအရှည်သုံး၏နောက်ဆက်တွဲတိုးမြှင့်389
2011`s နှင့် 2`s binary number ကိုပေါင်းစပ်သည်388
202string တစ်ခုတွင် အများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေသော ဇာတ်ကောင်386
203ပေးထားသောစာလုံး၏စာလုံးအားလုံးပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုစာရင်းလုပ်ပါ385
204monotonically တိုးပွားလာသော function သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အပြုသဘောဖြစ်လာသည်ကိုရှာပါ383
2050s, 1s နှင့် 2s နှင့်ဆက်စပ်ထားသောစာရင်းတစ်ခုကိုစီပါ381
206Common node အချို့ရှိသည့် Sorted Linked Lists နှစ်ခုအနက်အများဆုံးစာရင်းပြုစုထားသောစာရင်းကိုတည်ဆောက်ပါ380
207အက္ခရာကိုက်ညီခြင်းဖြင့်အက္ခရာကို သုံး၍ အရှည်ဆုံးအဖြစ်အများဆုံးရှေ့ဆက်379
208ပေးထားသောမှ Sum379
209Palindrome string (နံပါတ်)376
210M ပြီးနောက် N node များကိုဖျက်ပါ373
211တစ် ဦး Sorted Array ကိုအတွက်ဖြစ်ပျက်မှုအရေအတွက်ရေတွက်373
212မှန်ကန်သော စကားချပ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်371
213Binary String Alternate ပြုလုပ်ရန်အနည်းဆုံးအက္ခရာများကိုဖယ်ရှားရမည်369
214တစ် ဦး string ကိုခွဲ369
215Strings of array ကို sorting365
216Substring ကိုတောင်ရေတွက်ပါ365
217atoi ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှု ()362
218အရှည် K ၏ Substring ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သော String တစ်ခုပြောင်းပါ361
219ချိတ်ဆက်ထားသော Strings များစာရင်းသည် Palindrome တစ်ခုဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ357
220မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် String တစ်ခုထုတ်ရန်အတိုဆုံး Path ပုံနှိပ်ပါ357
221တည်းဖြတ်မှုတစ်ခုတွင် string1 ကို string2 သို့ပြောင်းပါ352
222Array ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်အားလုံးကိုပုံနှိပ်ပါ352
223အများဆုံး Subarray Leetcode ဖြေရှင်းချက်352
224recursurs တစ် ဦး singly ဆက်နွယ်စာရင်းပြောင်းပါ352
225Concatenated Decimal String ထဲမှာ Nth Character351
226Stack သုံးပြီး String တစ်ခုပြောင်းပါ350
227ပေးထားသော Array တွင်ပထမဆုံးထပ်ခါတလဲလဲနံပါတ်ကိုရှာပါ349
228စကားလုံးအရေအတွက်ကိုရေတွက်ပါ348
229wildcard ဇာတ်ကောင်ကိုက်ညီမှု348
230O (n) အချိန်ထက်နည်းသောဆက်နွယ်သောစာရင်းကိုပြန်ပြင်နိုင်ပါသလား။344
231Dynamic Programming ကို သုံး၍ Matrix Chain Multiplication343
232စာလုံးအကြီးအသေးအကြီး343
233Doubly နှင့်ဆက်စပ်သောစာရင်းမှ Binary Tree342
234ကြိမ်နှုန်း II အားဖြင့် Element တွေကို Sort339
235ပျောက်သွားသော Element ကို Duplicate Array မှရှာပါ336
236လေးကွဲပြား Strings ခွဲ335
237နှစ် ဦး ကို Sort Array ကိုပေါင်းစည်း335
238permutations နှင့်အတူအရှည်ဆုံးအဖြစ်များနောက်ဆက်တွဲ334
239Linked List ရဲ့အလယ်ကိုရှာပါ331
240Leetcode Solution မှ Integer သို့ရောမ329
241Pairs ကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ်အတိုင်းအဝေးသို့ရေတွက်ပါ328
242Palindrome permutation319
243Array ထဲမှနောက်တစ်ခုဖြစ်သော Greater Element318
244Toeplitz Matrix318
245အနုတ်လက္ခဏာဒြပ်စင်အားလုံးကို ခင်းကျင်း၏တစ်ဖက်သို့ ရွှေ့ပါ။314
246N ဘုရင်မပြproblemနာ312
247စကားလုံးရှာဖွေရေး Leetcode ဖြေရှင်းချက်310
248ပေးထားသောပေါင်းလဒ်နှင့်အတူရေတွက်ရေတွက်308
249Nth Node ကိုရှာပါ308
250ပေးထားသောကွာခြားချက်နှင့်အတူအားလုံးпарကိုရှာပါ308
251Binary Search Tree ရှိ node တစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်း308
252String (ကိန်းတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်စားပြုတယ်)307
253ပထမ ဦး ဆုံးမဟုတ်သောထပ်ခါတလဲလဲ Element ကို307
254ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်နည်းလမ်းအားလုံးကိုကွင်းခတ်ပုံစံဖြင့်ဖျက်ပါ307
255Binary Tree အမျိုးအစားများ305
256ကျွန်းများ LeetCode ဖြေရှင်းချက် အရေအတွက်305
257ပြောင်းပြန် -bits305
258String တစ်ခုပြောင်းပါ304
259ပေးထားသော String ၏ကျားကိုပြောင်းလဲပါ303
260သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဖျက်ပစ်ပါ302
261ပေးထားသောပေါင်းလဒ်နှင့်ဆက်စပ်သုံးစာရင်းမှသုံးမွှာပူး302
262Sudoku Solver302
263ကြိုးတန်းတစ်ခုစီကိုစီပါ301
264တစ်ခုတည်း Array တစ်ခုတွင် k Stacks များကိုထိထိရောက်ရောက်မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်မည်နည်း။301
265Meeting Rooms II LeetCode ဖြေရှင်းချက်299
266ပေးထားသောအခြေအနေများအောက်ရှိ node ကိုဖျက်ပါ299
267အရှည်ဆုံး Palindromic Substring LeetCode ဖြေရှင်းချက်298
268ထပ်ခါတလဲလဲ Substring ပုံစံ298
269၉ ခုအထိထပ်ပေါင်းထည့်သောပုဒ်မခွဲအရေအတွက်298
270မင်းပုံ298
271ဖီဘိုနာချီဂဏန်းများ294
272ဒွိသစ်ပင်293
273အရှည်ဆုံးအဖြစ်များသည့်တိုးချဲ့ခြင်း292
274string တစ်ခုမှနေရာများကိုဖယ်ရှားပါ291
275Dijkstra Algorithm290
276Array အတွင်းရှိအများအားဖြင့်ဆုံးသော Element ဖြစ်သည်289
277အိမ်ဓားပြ Leetcode ဖြေရှင်းချက်288
278Cuckoo sequence အစီအစဉ်288
279ချိတ်ဆက်ထားသော line segments များအလယ်ရှိအမှတ်များကိုဖယ်ရှားပါ285
280အများဆုံး stack285
281ပေးထားသော Array ကိုပြောင်းပါ284
282ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းအားပြောင်းပါ283
283သမ်မာကမျြးရှာရန်283
284Stock II Leetcode Solution ကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်282
285ဒုတိယ, မကြာခဏ, ဇာတ်ကောင်ကိုရှာပါ281
286KMP Algorithm279
287Subet Leetcode279
288တစ်ခုမှာ Leetcode ဖြေရှင်းချက်279
2891 bits ၏နံပါတ်277
290အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကွာခြားချက်ကိုလျှော့ချပါ277
291Expression အကဲဖြတ်277
292ပေါင်းစပ်ပေါင်းချုပ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်276
293ရှာပါ Insert Position Leetcode Solution272
294တစ်ခု Array အတွက်အပြုသဘောအပျက်သဘောဆောင်သောတန်ဖိုးများ၏ Pair ကို272
295စကားလုံးတစ်လုံးအတွက်ပြောင်းပြန်270
296Matrix သုညသတ်မှတ်မည်269
297Postfix ဖော်ပြမှု၏အကဲဖြတ်269
298သက်တမ်းရှိ Palindrome Leetcode ဖြေရှင်းချက်268
299Min Stack Leetcode ဖြေရှင်းချက်267
300အကြွင်းမဲ့တန်ဖိုးအပေါ်ခွဲထားသောသောချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား267
301Backspace String ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ266
302Subarray နှင့်အတူ 0 ပေါင်းလဒ်266
303ပေးထားသော matrix အားလုံးအတန်းများတွင်ဘုံဒြပ်စင်265
304ဆက်နွယ်နေသောစာရင်းကိုနောက်နှင့်ကျပန်း pointer (Hashing) ဖြင့်ပိတ်ထားပါ265
305လျှော Window နည်းစနစ်263
306Rabin Karp Algorithm263
307ခွဲထားရှိ Array Leetcode ဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစည်း262
308Sqrt (x) Leetcode Solution260
309အလယ်ပုံကိုပယ်ဖျက်ပါ259
310Queue တစ်ခုပြောင်းခြင်း258
311ချိတ်ဆက်စာရင်းဖျက်ပစ်ရန်258
312Duplicate II Leetcode Solution ပါ ၀ င်သည်257
313Pascal တြိဂံ Leetcode256
314ပုံတူပွားပါဝင်သည်255
315Doubly Linked List ကို အသုံးပြု၍ Deque ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု255
316Arrays II Leetcode Solution ၏လမ်းဆုံ255
317ဟနွိုင်းမျှော်စင်255
318ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှလွဲ။ ခင်းကျင်း၏ထုတ်ကုန်254
319array တစ်ခု၏တူညီသော element များနှင့် index index များအရေအတွက်254
320ပေါင်းစပ် Sum254
321ရောမ Leetcode Solution သည်လုံး ၀ ဖြစ်သည်253
322Top K (သို့မဟုတ်အများဆုံးမကြာခဏ) နံပါတ်များကို Stream တစ်ခုတွင်ရှာပါ253
323တစ် ဦး ချင်းစီစကားလုံးများကိုပြောင်းပြန်253
324subarrays များသည် 1 နှင့် 0 ရှိသည့်အရေအတွက်နှင့်ညီသည်252
325String Compression ကို251
326element အားလုံးအား k ထက်နည်းသည်သို့မဟုတ်ညီမျှစေရန်အနည်းဆုံးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်များလိုအပ်သည်251
327ပင်နှင့်မကိန်းဂဏန်းခွဲခြား251
328Operating Systems တွင်စာမျက်နှာအစားထိုး Algorithms250
329မတူညီသောနံပါတ်များကို Interval Range Leetcode Solution ဖြင့်ရေတွက်ပါ249
330Single Number Leetcode ဖြေရှင်းချက်248
331subarrays အားလုံး၏အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံး element မ်ား k248
332ထပ်တလဲလဲမပြုလုပ်သောဒြပ်စင်များ (ကွဲပြားသော) အစုများကိုခင်းကျင်းစွာရှာဖွေပါ246
333တူညီသောအက္ခရာအစုံနှင့်အတူစကားလုံးများကိုအုပ်စုလိုက်246
334အဆက်မပြတ်ဒုတိယအအများဆုံးသောစကားလုံး246
335Binary Leetcode ဖြေရှင်းချက်ထည့်ပါ246
336Bellman Ford Algorithm246
337Infix ကူးပြောင်းခြင်းမှ Postfix245
338ဂဏန်းသင်္ချာဖော်ပြမှုအကဲဖြတ်245
339Pow (x, n) Leetcode ဖြေရှင်းချက်244
340sub array များသည်မူလခင်းကျင်းချက်နှင့်တူညီသည်244
341အနည်းဆုံးတန်ဖိုးအပြုသဘောဆောင်သောအဆင့်တစ်ခုရရှိရန် Leetcode Solution အားဖြင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပါ244
342ပေးထားသော Inorder နှင့် Preorder ဖြတ်သန်းရာမှ Binary Tree ကိုတည်ဆောက်ပါ244
343k Distinct နံပါတ်များဖြင့်အသေးဆုံး Subarray243
344ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်ဒြပ်စင် sort243
345ထိပ်တန်း K မကြာခဏစကားလုံးများ243
346ပူဖောင်းများ Leetcode ဖြေရှင်းချက်အများဆုံးအရေအတွက်242
347element အားလုံးကို array ထဲမှာတန်းတူညီမျှဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း242
348မသတ်မှတ်ရသေးသော Array နှစ်ခုသည်ပေါင်းလဒ်သည် x ဖြစ်သည်242
349K တစ်ကြိမ်ခွဲထားသော Matrix အတွက်အသေးဆုံး Element ကို241
350Palindrome Linked စာရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်241
351အရှည်ကြာဆုံး အသုံးများသော ရှေ့စာလုံး Leetcode ဖြေရှင်းချက်241
352နောက် Permutation241
353O (1) အချိန်နှင့် O (1) အပိုနေရာများတွင် getMin () ကိုအထောက်အပံ့ပေးသော stack တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ240
354Stack ကိုအသုံးပြုပြီးခင်းကျင်းမှုကို sorting240
355အများစု Element ကို Leetcode ဖြေရှင်းချက်239
356Scramble String239
357အထူးနံပါတ်239
358ခုံး Hull Algorithm239
359Kruskal Algorithm239
360ပထမ ဦး ဆုံးဒြပ်စင်တစ်ခုခင်းကျင်းအတွက် k ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်238
361Lucky Integer ကို Array Leetcode Solution တွင်ရှာပါ238
362အထပ်ထပ်စာလုံးများမပါသော အရှည်လျားဆုံး စာကြောင်းများ LeetCode ဖြေရှင်းချက်237
363Leitcode Solution ၏နံပါတ်များပါသောနံပါတ်များကိုရှာပါ236
364Spiral Matrix LeetCode ဖြေရှင်းချက်236
365ဌာနခွဲကိုအကဲဖြတ်ပါ236
366ဒြပ်စင်တစ်ခုအကွာအဝေးကန့်သတ်မထားဘူးဆိုရင်ပေးထားသောခင်းကျင်းထဲမှာထပ်တူများကိုရှာပါ236
367permutations Leetcode ဖြေရှင်းချက်236
368Stack အသုံးပြု၍ နံပါတ်ကိုပြောင်းပါ236
369Knight တစ်ယောက်ပစ်မှတ်သို့ရောက်ရန်အနည်းဆုံးအဆင့်များ236
370တတိယအများဆုံးအရေအတွက် Leetcode ဖြေရှင်းချက်235
371အများဆုံး Subarray234
372Queue တစ်ခု၏ပထမဆုံး K element များကိုပြောင်းခြင်း234
373ကောင်းမွန်သောпарများ Leetcode Solution အရေအတွက်234
3741d Array Leetcode Solution ၏ပေါင်းလဒ်ကို run နေသည်233
375Array နှစ်ခုသည်တူညီသည်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးပါ233
376တစ်ခုခင်းကျင်းနှစ်ခုအုပ်စုခွဲများ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှခြားနားချက်233
377Fizz Buzz အီးမေးလ်ကုဒ်233
378ကူးပြောင်းခြင်းကူးယူရန်ရှေ့ဆက်232
379Primes Leetcode Solutions များကိုရေတွက်ပါ232
380Pets Leetcode Solutions ရှိဆုံမှတ်များလဲလှယ်ပါ232
381အနည်းဆုံး Path sum231
382အနည်းဆုံး Absolute ခြားနားချက် Leetcode ဖြေရှင်းချက်231
383Huffman သင်္ကေတ231
384မြို့တရားသူကြီး Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာပါ230
385အမြင့်ဆုံးရင်ပြင်230
386ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်း230
387Group မှ Anagrams230
388အနီးဆုံး Palindrome နံပါတ်ကိုရှာပါ229
389တစ်ခုတည်းနံပါတ်229
390Palindrome Substring Queries များ228
391ကိန်းဂဏန်းများကိုပထမမြောက်ထပ်မံရှာပါ228
392Range Sum Query 2D – မပြောင်းလဲနိုင်သော Leetcode ဖြေရှင်းချက်228
393Pascal's Triangle II Leetcode Solution228
394Frequency Leetcode Solution အားတိုး။ Array ကိုစီပါ228
395ပါတီနှစ်ခုဂရပ်228
396Array တွင်တူညီသော Element တစ်ခု၏ဖြစ်ပျက်မှုအကြားအများဆုံးအကွာအဝေး228
397နံပါတ်ပျောက်နေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်228
398အသေးငယ်ဆုံး Element ကိုအတိအကျ K Times ကထပ်ခါတလဲလဲ227
399Matrix ထောင့်ဖြတ် Sum Sum Leetcode ဖြေရှင်းချက်227
400အသေးအဖွဲ hash function ကိုသုံးပြီး sorting227
4011 Bit Leetcode Solution ၏နံပါတ်အားဖြင့် Integers စီပါ227
402အားလုံးနံပါတ်များကို Array Leetcode ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားပါ227
403Leetcode permutations226
404String သို့ Int သို့ပြောင်းပါ226
405ထိပ်တန်းထပ်ခါတလဲလဲထိပ်တန်းသုံးရှာပါ226
406တိုင်း ၀ န်ထမ်းများလက်အောက်ရှိ ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်ကိုရှာပါ226
407Deque ကို သုံး၍ Stack နှင့် Queue ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ226
408အိမ်ဓားပြ II ကို Leetcode ဖြေရှင်းချက်225
409Subarray Sum k ညီမျှသည်225
410နှစ် ဦး ခွဲခြားစာရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစည်း225
411Array သည် Duplicates Allowed နှင့်အတူ Contiguous Integers ပါ ၀ င်သလားစစ်ဆေးပါ225
412ထူးခြားသော Paths Leetcode Solution225
413နှစ် ဦး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပါဝါ225
414Unsorted Array တစ်ခုတွင် Element တစ်ခုစီ၏ Count ၏ Frequency Frequency225
415Priority Queue (သို့) Heap သုံးပြီး Stack ကိုဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မလဲ225
416တဆက်တည်းဒြပ်စင်နှင့်အတူအကြီးဆုံး subarray ၏အရှည်224
417subarrays များအားလုံးကို 0 sum နှင့် print ထုတ်ပါ224
418Expression တွင်မလိုအပ်သော Bracket သို့မဟုတ်မပါ ၀ င်ပါ224
419ထိပ်တန်း K ကိုမကြာခဏ Element တွေကို224
420Array နှစ်ခုစလုံးတွင်မရှိသော Element အနည်းဆုံးများပါ ၀ င်သော Element အနည်းဆုံးအရေအတွက်ကိုဖယ်ရှားပါ224
421Zigzag ကူးပြောင်းခြင်း224
422Subset ပေါင်းလဒ်ပြproblemနာ223
4230s, 1s နှင့် 2s တန်းတူအရေအတွက်နှင့်အတူ Substrings များကိုရေတွက်ပါ223
424လှည့်စီထားသော Array Leetcode Solution တွင်ရှာဖွေပါ223
425Coin Change 2 Leetcode ဖြေရှင်းချက်223
426အနည်းဆုံးနှင့်အများဆုံးလစာ Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပျမ်းမျှလစာ222
427Tic Tac Toe Game Leetcode Solution တွင် Winner ကိုရှာပါ222
428ပေးစာဖြစ်ရပ်မှန် permutation222
429recursion သုံးပြီး stack Sort222
430Prim ရဲ့ Algorithm222
431ကုဒ်ဖြုတ်ပါ221
432Binary Tree Leetcode Solution ၏အများဆုံးအနက်221
433အမြင့်ဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးကြိမ်နှုန်းတစ်ခုအကြားကွာခြားချက်221
434ပေးထားသော Integer Array ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုပုံနှိပ်ပါ221
435ဒေတာစီးမှ Median ကိုရှာပါ221
436မင်္ဂလာနံပါတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်221
437N နှင့်၎င်း၏နှစ်ဆ Leetcode Solution ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ220
438Fizz Buzz220
439မက်စ်ဆက်တိုက် Ones Leetcode ဖြေရှင်းချက်220
440Fibonacci နံပါတ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်219
441ကွဲပြားသောဒြပ်စင်နှင့်အတူ Subarrays219
442Subarray Sum Equals K LeetCode ဖြေရှင်းချက်218
443Monotonic Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်218
444Packages များကို D Days Leetcode Solution အတွင်းမှာတင်ပို့နိုင်စွမ်း218
445% b = k ကဲ့သို့သောအတွဲများအားလုံး (a, b) ကိုခင်းကျင်းပါ218
446nth Catalan နံပါတ်218
447အနည်းဆုံးလှည့်စီထားသော Array တွင်ရှာပါ218
448LRU Cache ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း217
449အဆိုပါပုံတူနံပါတ်ကိုရှာပါ217
450ပြောင်းပြန် Integer217
451Leetcode Solution ၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် Digits ၏ပမာဏကိုနုတ်ပါ217
452အကွာအဝေးကိုတည်းဖြတ်ပါ217
453Subarray Range ၏ Leetcode ဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစု217
454Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ခြားနားချက်ကိုရှာပါ217
455လက်ရှိနံပါတ် Leetcode Solution ထက်နံပါတ်ဘယ်လောက်သေးသလဲ217
456String Leetcode Solution ၏သရအက္ခရာများ216
457အင်္ဂလိပ်စာလုံးများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ216
458မိုးရေ လျှို့ဝှက်ကုတ်ဖြေရှင်းချက်216
459Recursion သုံးပြီးတစ် stack reverse216
460Stock III Leetcode Solution ကိုရောင်းရန်နှင့်ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်216
461ပေါင်းလဒ်သည်ပေးထားသောတန်ဖိုးနှင့်တူညီသောချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းနှစ်ခုမှအတွဲများကိုရေတွက်သည်215
462ပစ်မှတ် Sum215
463Sorted Array Leetcode ဖြေရှင်းချက်မှ ထပ်နေသောများကို ဖယ်ရှားပါ။215
464Read only array တွင်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောဒြပ်စင်တစ်မျိုးမျိုးကိုရှာပါ215
465ရေတွက်။ ပြောပါ215
466Element တွေကိုပထမ ဦး ဆုံးခင်းကျင်းပြသထားပြီးဒုတိယနေရာမှာမတွေ့ပါ215
467Jump Game Leetcode ဖြေရှင်းချက်215
468Matrix Leetcode Solution ရှိ K အားနည်းချက်အတန်းများ214
469ကားပါကင်စနစ် Leetcode Solution ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ214
470Array Leetcode Solutions ရှိ Kth အကြီးဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်သည်214
471head pointer မပါဘဲချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းမှ Node ကိုဖျက်ပါ214
472မတူညီသောဒြပ်စင်များကိုမက်ထရစ်တစ်ခု၏တန်းအားလုံးတွင်ရှာပါ214
473အခြား x နှင့် y အဖြစ်အပျက်များအဖြစ် binary string ကိုပြန်လည်စီစဉ်ပါ213
474Floyd Warshall Algorithm213
475ပေးထားသောအဖွင့်အပိတ်ကွင်းအတွက်အပိတ်အပိတ်၏အညွှန်းကိုဖော်ပြပါ213
476String တစ်ခုပြောင်းပါ213
477subguay အရှည်ဆုံး K သည်ကွဲပြားသောဒြပ်စင်များမပါရှိခြင်း213
478ပေးထားသောထုတ်ကုန်နှင့်အတူတွဲ213
479Text Justification LeetCode ဖြေရှင်းချက်213
480ဟနွိုင်း၏ကြားမှာမျှော်စင်212
481သာမန်အက္ခရာများ Leetcode Solution ကိုရှာပါ212
482Singly Linked List ကိုအသုံးပြု။ ဦး စားပေးတန်းစီ212
483MiniMax Algorithm212
484Trie သုံးပြီးအရှည်ဆုံးအဖြစ်များဆုံးရှေ့ဆက်212
485ခိုင်လုံသော parenthesis String212
486Leetcode Solution တွင်ထူးဆန်းသောအရေအတွက်ရှိသည့်စာလုံးများဖြင့် String တစ်ခုဖန်တီးပါ212
487Postfix ကူးပြောင်းခြင်း၏ရှေ့ဆက်211
488မြှောက်ကြိုးများ Leetcode ဖြေရှင်းချက်211
489ပေးထားသောတန်ဖိုး (Hashmap) မှအကျိုးသက်ရောက်စေသော element လေးခုကိုရှာပါ။211
490တစ် ဦး အကွာအဝေး၏ပျောက်ဆုံးနေဒြပ်စင်ရှာပါ211
491LeetCode ကိုရေလွှမ်းမိုးပါစေ211
492စတော့ရှယ်ယာ LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်210
493Excel ကိုစာရွက်ကော်လံအရေအတွက် Leetcode ဖြေရှင်းချက်210
494Shuffle String Leetcode ဖြေရှင်းချက်210
495တစ်ခုခင်းကျင်း၏ဒီဂရီ210
496Extra Space မပါဘဲ Queue တစ်ခုကို Sorting210
497Binary Tree Top View210
498Word Ladder LeetCode ဖြေရှင်းချက်210
499ပေးထားသောပေါင်းလဒ်နှင့် subarray ကိုရှာပါ (Negative နံပါတ်များကိုကိုင်တွယ်)209
500တစ် ဦး Binary သစ်ပင်၏ကြားမှာ Inside ဖြတ်သန်း209
501နောက်ထပ်သာလွန်သော Element I Leetcode Solution209
502နှစ် ဦး စီ Sorted Linked Lists ပေါင်းမည်209
503ပေးထားသောခင်းကျင်းချက်တစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားအကွာအဝေးအတွင်းထပ်ပွားသောဒြပ်စင်များပါမပါစစ်ဆေးပါ209
504အရှည်ဆုံးအဖြစ်များနောက်ဆက်တွဲ208
505အနည်းဆုံး Knight သည် LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရွှေ့သည်။208
506မျှမျှတတ Binary Tree Leetcode ဖြေရှင်းချက်208
507တစ်ခု Array အတွက် K-th Distinct Element ကို208
508အဆိုပါ Duplicate Element ကိုရှာပါ208
509Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း။208
510Array Leetcode Solution ကိုရောမွှေပါ208
511အတိုဆုံး Palindrome208
512String III LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် ပြောင်းပြန်စကားလုံးများ208
513နှစ်ခု Array ကို၏လမ်းဆုံ208
514Zero Leetcode Solution သို့နံပါတ်ကိုလျှော့ချရန်အဆင့်များ208
515စကားလုံးများ၏ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အတူနုတ်207
516အနှေးဆုံး Key ကို Leetcode ဖြေရှင်းချက်207
517Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ရေတွက်ပြီး ပြောပါ။207
518Next ကိုသာ။ ကွီးမွတျကြိမ်နှုန်း Element ကို207
519သကြားလုံးအကြီးမြတ်ဆုံးအရေအတွက်နှင့်အတူကလေးများ Leetcode Solution207
520စတော့အိတ်ပြanနာ207
521နေ့တိုင်းပြန်လည်စတင်မည်207
522ပေးထားသောအရေအတွက်နှင့်တူညီသောထုတ်ကုန်ဖြင့်သုံးမွှာပူးအရေအတွက်207
523Que များကိုသုံးပြီး Stack ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ207
524C ++ တွင် ဦး စားပေးတန်းစီခြင်း206
525Zeroes LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရွှေ့ပါ။206
526သက်တမ်းရှိ Sudoku206
527Sorting ကိုသုံးပြီးအရှည်ဆုံးအဖြစ်များဆုံးရှေ့ဆက်206
528Equal Array Elements Leetcode Solution ကိုတူညီရန်အနည်းဆုံး Moves206
529Array ၏ Element များအားလုံးတူညီစေရန်အနည်းဆုံး Delete Operations လုပ်ပါ206
530Sorted Array Leetcode Solution တွင် Element ၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးရာထူးကိုရှာပါ206
531ဘက်လိုက်သောမိဘများအတွက်စကားရပ်ကိုစစ်ဆေးပါ206
532Stream Leetcode Solution ရှိ Kth အကြီးဆုံး Element205
533Left Leaves Leumcode Solutions ပေါင်းလဒ်205
534အကြီးမားဆုံးဆမ်တဆက်တည်း Subarray205
535အကြီးဆုံးနံပါတ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်ပေးထားသောနံပါတ်များကိုစီစဉ်ပါ205
536ကျွန်း၏မက်စ်Areaရိယာ205
537ထပ်တူ Intervals ပေါင်းစည်း205
538Isomorphic ညှို့ Leetcode ဖြေရှင်းချက်205
539အများဆုံးရေနှင့်အတူကွန်တိန်နာ205
540Prefix ကူးပြောင်းခြင်း Postfix205
541တစ်ခုတည်းတန်းစီသုံးပြီး stack အကောင်အထည်ဖော်ပါ205
542Zigzag ပြောင်းလဲခြင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်204
543Linked List Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် Node ကို ဖျက်ပါ။204
544ရွှေတွင်းပြProbleနာ203
545ရတနာနှင့်ကျောက်ခဲ Leetcode ဖြေရှင်းချက်203
546တောင်တန်း Array တွင်အမြင့်ဆုံးအညွှန်းကိန်း203
547Mobile Numeric Keypad ပြKeyနာ203
548Array တစ်ခုပြောင်းပါ203
549Hamming အဝေးသင်202
550ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပျက်မှုကအမိန့် Array ကို Element တွေကို၏အုပ်စုအလိုက် Multiple ဖြစ်ပျက်မှု202
551ပေးထားသောအစုံနှစ်ခုမပြိုကွဲလျှင်မည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။202
552ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်း Cycle II LeetCode ဖြေရှင်းချက်202
553နောက်ဆက်တွဲ Leetcode ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်202
554ပေးထားသောခင်းကျင်းမှုအတွက်ထူးခြားသောစုစုပေါင်းခွဲများ၏ပေါင်းလဒ်ကိုရှာပါ202
555အများဆုံးမကြာခဏ Element တစ်ခု၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အတူအသေးဆုံး Subarray202
5562D matrix တွင်အများဆုံးပေါင်းလဒ်စတုဂံ201
557သာမာန် BST ကို Balanced BST သို့ပြောင်းပါ201
558အကြီးမားဆုံးပတ်လည်မီတာတြိဂံ Leetcode ဖြေရှင်းချက်201
559Array ကိုနံပါတ် ၁ နေရာမှ N သို့ပြောင်းပါ201
560Array ကို Zig-Zag ဖက်ရှင်အဖြစ်ပြောင်းပါ201
561Excel Sheet ကော်လံခေါင်းစဉ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်201
562Z သုည Leetcode ဖြေရှင်းချက်အထိစုစုပေါင်း N Unique Integers ကိုရှာပါ201
563မြို့ပတ်ရထားခင်းကျင်းကိုအသုံးပြု။ Deque ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု201
564တဆက်တည်း Array Leetcode201
565တြိဂံထဲမှာအများဆုံးလမ်းကြောင်းကိုပေါင်းလဒ်200
566Koko ငှက်ပျောသီး Leetcode ဖြေရှင်းချက်စားခြင်း200
567အရွယ်အစား k တိုင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးအနှုတ်လက္ခဏာကိန်း200
568BFS ကို အသုံးပြု၍ အပင်တစ်ပင်ရှိသတ်မှတ်ထားသောအဆင့်ရှိ node အရေအတွက်ကိုရေတွက်ပါ200
569Queue ကို stack တစ်ခုသုံးပြီးအခြား Queue တစ်ခုထဲသို့ sort လုပ်နိုင်မလားစစ်ဆေးပါ200
570အကျဉ်းချုပ် Leetcode ဖြေရှင်းချက် Ranges200
571ကွဲပြားသောဒြပ်စင်နှင့်အတူ subsets အနည်းဆုံးအရေအတွက်200
572နောက်ဆုံးကျောက်တုံး200
573အနည်းဆုံး bracket ကပြောင်းပြန်200
574သက်တမ်းရှိ Anagrams200
575အရှည်ဆုံးတိုးလာနောက်ဆက်တွဲ199
5763Sum အနီးစပ်ဆုံး LeetCode ဖြေရှင်းချက်199
577စာလုံးသင်္ကေတများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောစကားလုံးများကိုရှာဖွေပါ199
578ရောမလူမျိုးစု199
579Array တွင်အများဆုံးအကွာအဝေး199
580နောက်ဆုံးစကားလုံး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏အရှည်199
581Permutation Leetcode ဖြေရှင်းချက်မှ Array ကိုတည်ဆောက်ပါ။198
582N-th Tribonacci နံပါတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်198
583စကားရပ်တွင်မိတ္တူကူးထားသလားသို့မဟုတ်မပါရှိခြင်းကိုရှာပါ198
584မိုးရေကို ဖမ်းချုပ်ခြင်း LetCode ဖြေရှင်းချက်198
585စတော့ရှယ်ယာရောင်းရန်နှင့်ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်198
586သကြားလုံးများကို People Leetcode Solution မှဖြန့်ဝေပါ198
587element တစ်ခု၏ပထမဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအညွှန်းများအကြားအများဆုံးကွာခြားချက်197
588ပြည်နယ်များ၏ Leetcode ဖြေရှင်းချက် အရေအတွက်197
589Frequency LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် ဇာတ်ကောင်များကို စီပါ။196
590LRU Cache LeetCode ဖြေရှင်းချက်196
59101 Matrix LeetCode ဖြေရှင်းချက်196
592ပေါင်းစပ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်196
593ပုံကိုလှည့်ပါ LeetCode ဖြေရှင်းချက်196
594ကွတ်ကီး Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပါ196
595Eratosthenes ၏ဆန်ခါ196
596နှစ်ခုအစုံ၏ Non- ထပ်ပေါင်းလဒ်196
597ကျွန်းပတ်လည်အတိုင်းအတာ Leetcode ဖြေရှင်းချက်196
598ဆွေမျိုး Sort Array Leetcode ဖြေရှင်းချက်196
599K အလုပ်သမားများငှားရမ်းခအနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်196
600Frog Jump Leetcode ဖြေရှင်းချက်196
601အသေးဆုံးကောင်းသောအခြေစိုက်စခန်း196
602စကားလုံးပုံစံ195
603နည်းလမ်းများဒီကုဒ်195
604အတားအဆီးများပပျောက်ရေး LeetCode ဖြေရှင်းချက်ပါရှိသော Grid တစ်ခုအတွင်းရှိ အတိုဆုံးလမ်း195
605X ကို Y ပြောင်းရန်အနည်းဆုံးစစ်ဆင်ရေးများ195
606နှစ်ခုပုံသုံးပြီးပူဖောင်းမျိုး195
607m ပစ္စည်းများဖယ်ရှားပြီးနောက်ကွဲပြားဒြပ်စင်အနည်းဆုံးအရေအတွက်195
608ဒွိသစ်ပင်၏အမြင့်ကိုရှာဖွေ Iterative နည်းလမ်း195
609Substring LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ ဖြစ်ပျက်မှုအားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။195
610ဆက်တိုက်တူညီသောစကားလုံးများကိုအစီအစဉ်တကျတည်းဖျက်ပါ194
611Knapsack ပြProbleနာ194
612Linked List ကို Element တွေကို Leetcode ဖြေရှင်းချက်ဖယ်ရှားပါ194
613စာရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်လှည့်194
614ထုတ်ကုန် K သည်ထက်လျော့နည်းရှိခြင်းအားလုံးနောက်ဆက်တွဲရေတွက်194
615Duplicate Number LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာပါ။194
616ပေးထားသောခင်းကျင်းချက်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ကိုယ်စားပြု၍ မရနိုင်သောအငယ်ဆုံးအပြုသဘောဆောင်သည့်ကိန်းဂဏန်းကိုရှာပါ193
617ခွင့်ပြုချက် permutable နှင့်အတူ palindrome ဖွဲ့စည်းရန်အနည်းဆုံးသွင်း193
618Substring Leetcode ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု၏ အများဆုံးအကြိမ်အရေအတွက်193
619ထူးခြားသော Binary Search Trees192
620Strings Two Anagram Leetcode Solutions ပြုလုပ်ရန်အဆင့်အနည်းဆုံး192
621Interval Leetcode ဖြေရှင်းချက်ထည့်ပါ192
622String Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ပြောင်းလဲခြင်း192
623အနံပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေခြင်းနှင့်ပထမ ဦး စွာရှာဖွေခြင်းအပလီကေးရှင်းများ192
624Sorted Array ကို Binary Search Tree Leetcode Solution သို့ပြောင်းပါ192
625မည်သည့်ဒြပ်စင်နှစ်ခုမှအနိမ့်ဆုံးကွာခြားချက်ကိုရှာပါ192
626တစ်ခု Array Leetcode ဖြေရှင်းချက်အတွက် XOR စစ်ဆင်ရေး192
627String ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်း191
628a + b + c = d ကိုရှာဖို့ Array တွင်အကြီးဆုံး d ကိုရှာပါ191
629လက်ရှိအမြင့်ဆုံး Element ကို Stack ၌ခြေရာခံခြင်း191
630Mergable Stack ဖန်တီးနည်း191
631n ၏ကိန်းဂဏန်းများအားလုံးအတွက်အားလုံးအားလုံးအတွက် f ၏ f (a [i], a [j])191
632Isomorphic ညှို့191
633O (n) တွင်အပိုနေရာများအသုံးမပြုဘဲ stack တစ်ခုကိုပြောင်းပါ။191
634Same Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်191
635ဘတ်စ်ကားဂိတ်များအကြားအကွာအဝေး Leetcode Solution190
636ပေးထားသောပေါင်းလဒ်နှင့်အတူအတွဲများကိုရှာပါ190
637နံပါတ်နှစ်ခု၏ GCD190
638K သည်အချည်းနှီးသောအပေါက်190
639အကောင်းဆုံး အကောင့် ဟန်ချက်ညီအောင် LeetCode ဖြေရှင်းချက်190
640Leetcode ဖြေရှင်းချက်လိုင်စင် Key ကို Formatting190
641Matrix Chain Multiplication Problem တွင်ကွင်းများပုံနှိပ်ခြင်း189
642k ကျောင်းသားများအကြားညီမျှစွာဖြန့်ဝေမည့်ချောကလက်အများဆုံးအရေအတွက်189
643ကျောက်ခေတ်ဂိမ်း LeetCode189
644Matrix LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် အရှည်လျားဆုံး တိုးမြင့်သည့်လမ်းကြောင်း189
645Binary Tree Leetcode Solution ရှိကောင်းသောဆုံမှတ်များကိုရေတွက်ပါ189
646array ကိုလျှော့ချပုံစံသို့ပြောင်းပါ189
647အိုင်ပီလိပ်စာ Leetcode Solution ကိုသတ်မှတ်ခြင်း189
648ဟင်းလျာများ လျှော့ချခြင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်189
649Parity LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် Array ကိုစီပါ။188
650အကြွေစေ့ပြောင်းလဲမှုပြProbleနာ188
651Strobogrammatic နံပါတ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်188
652binary matrix တွင် 1 ရှိသည့်အနီးဆုံးဆဲလ်အကွာအဝေး187
653Element များကို Right Side Leetcode Solution တွင်အကြီးမြတ်ဆုံး Element ဖြင့်အစားထိုးပါ187
654ပေးထားသော sequence ကိုမှနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်က Form187
655ဝန်ထမ်းအားလပ်ချိန် LeetCode ဖြေရှင်းချက်187
656အိမ်ဓားပြ187
657မျှတသောနှစ်ချက်ရှာဖွေနိုင်သောသစ်ပင်နှစ်ပင်ကိုပေါင်းစည်းပါ187
658Binary Tree Leetcode Solution ၏အနည်းဆုံးအနက်187
659Array တစ်ခုအတွင်းရှိအများဆုံးဆက်တိုက်နံပါတ်များ187
660K သည်အချည်းနှီးသော slot နှစ်ခု LeetCode187
661ပန်းချီ Algorithm ပန်းချီ187
662Word Wrap ပြProbleနာ187
663နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးကို Binary Search Tree တွင်ရှာပါ187
6640s နှင့် 1s တန်းတူအရေအတွက်နှင့်အတူအကြီးဆုံး subarray187
665နံပါတ်တစ်ခုကို Hexadecimal Leetcode Solution သို့ပြောင်းပါ187
666၎င်းသည်ဖြောင့်သော Line Leetcode Solution ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ187
667LeetCode ဖြေရှင်းချက် အနည်းဆုံး K ထပ်နေသော ဇာတ်ကောင်များ ဖြင့် အရှည်ဆုံး စာတန်း187
668Array တွင်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်နှင့်တွဲစပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများကိုရှာပါ186
669Array နှစ်ခုကြားရှိအကွာအဝေးတန်ဖိုးကိုရှာပါ Leetcode Solution186
670အားလုံးထူးဆန်းအရှည် Subarrays Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပေါင်းလဒ်186
671နှစ်ခု Binary Array တွင်အတူတူပင် Sum နှင့်အတူအရှည်ဆုံး186
672သက်တမ်းရှိ Palindrome186
673Image LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို လှန်လိုက်ပါ။186
674မှန်ကန်သော Palindrome II Leetcode ဖြေရှင်းချက်186
675Kth ပျောက်ဆုံးနေအပြုသဘောနံပါတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်186
676String LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် ပထမဆုံးထူးခြားသောဇာတ်ကောင်186
677Partition Labels LeetCode ဖြေရှင်းချက်186
678Robot Room Cleaner Leetcode ဖြေရှင်းချက်186
679Data Stream Leetcode ဖြေရှင်းချက်မှ ပျမ်းမျှရွေ့လျားခြင်း။186
680ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု၏ပေးစာပေါင်းစပ်ခြင်း186
681K Distinct Characters အများစုတွင် LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် အရှည်ဆုံး စာကြောင်းများ186
682k ထက်ကြီးသောသို့မဟုတ်တန်းတူညီမျှသော prime ကြိမ်နှုန်းရှိသောဂဏန်းများ186
683Cooldown Leetcode Solution ဖြင့်စတော့အိတ်ရောင်းရန်နှင့်ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်185
684လေး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ပါဝါ185
685ရေလှောင်ကန်နမူနာ185
686Array တွင် 0s နှင့် 1s ခွဲခြားထားပါ185
687စာကြောင်းမှ Integer (atoi) LeetCode ဖြေရှင်းချက်185
688Wiggle စီရန်184
689ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်ကို string ထဲမှာရှာပါ184
690အများဆုံးအနည်းဆုံးတန်ဖိုး LeetCode ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူလမ်းကြောင်း184
691ပေးထားသောအကွာအဝေးအတွင်းတန်ဖိုးများနှင့်အတူ array ဒြပ်စင်၏အရေအတွက်မေးမြန်းမှု184
692Binary Tree တွင်အများဆုံး Level sum ကိုရှာပါ184
693ဖီဘိုနာချီဂဏန်းများကိုနောက်အစဉ်လိုက်ပုံနှိပ်ပါ183
694Permutation Sequence LeetCode ဖြေရှင်းချက်183
695Threshold Leetcode Solution ပေးထားသောအသေးဆုံး Divisor ကိုရှာပါ183
696Array Leetcode Solution တွင် Element နှစ်ခုမှအများဆုံးထုတ်ကုန်183
697Binary Tree အတွက် node တစ်ခု၏ Inorder ဆက်ခံ182
698Equal Sum Leetcode Solution ဖြင့်အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထုတ်ပါ182
699String Compression LeetCode ဖြေရှင်းချက်182
700Unique Paths II Leetcode ဖြေရှင်းချက်182
701Binary Tree အများဆုံး Path Sum LeetCode ဖြေရှင်းချက်182
702Reverse Only Letters LeetCode ဖြေရှင်းချက်182
703Array တစ်ခုသည်အခြား array တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ182
704အသေးငယ်ဆုံး၊ အကြီးဆုံး၊ ဒုတိယအငယ်ဆုံး၊ ဒုတိယအကြီးဆုံးအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ပါ182
705ပေးထားသောအမျိုးအစားခွဲထားသော arrays နှစ်ခုမှဖြစ်နိုင်သည့် sorted Array များအားလုံးကိုထုတ်လုပ်ပါ182
706Target Sum LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် အန်စာတုံးအလိပ်အရေအတွက်182
707Binary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏အရွက်များကိုရှာပါ။182
708Matrix Leetcode Solution ရှိကံကောင်းခြင်းနံပါတ်များ181
709String ထဲ၌ Nested Parenthesis ၏အမြင့်ဆုံးအနက်ကိုရှာပါ181
710Dynamic Programming အခြေခံ181
711မြွေနှင့်လှေကား LeetCode ဖြေရှင်းချက်181
712Frequency Leetcode Solution အားတိုး။ Array ကိုစီပါ181
713အရေအတွက်သည်ပေးထားသောတန်ဖိုး x နှင့်ညီမျှသည်လေးမျိုးခွဲခြားထားသည့် Array များမှလေးဆထပ်တိုးသည်181
714Binary Tree Zigzag Level အမှာစာ Traversal LeetCode ဖြေရှင်းချက်181
715မမှန်ကန်သော စကားချပ် လီတင်ကုဒ် ဖြေရှင်းချက်ကို ဖယ်ရှားပါ။181
716String Arrays နှစ်ခုသည် Leetcode Solution နှင့်ညီမျှမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ181
717အစုခွဲ Sum Lettcode181
718ပေးထားသော sequence ကိုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်သော sequence ကိုတိုးပွားလာအတွက်-ကြိမ်မြောက်ပျောက်ဆုံးနေဒြပ်စင်181
719ဖြစ်ရပ်မှန် Leetcode ဖြေရှင်းချက်အောက်ပိုင်းရန်181
720Leetcode Solution သင်ရရှိနိုင်သောဒင်္ဂါးပြားအရေအတွက်အများဆုံး181
721Recursion သုံးပြီးတန်းစီပြောင်းပြန်180
722String Leetcode Solution လျှော့ချခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်း180
723Binary Search Tree ကိုပြန်လည်ရယူပါ180
724ကီးဘုတ်အတန်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်180
725သက်တမ်းရှိနံပါတ်180
726ပေးထားသောချိတ်ဆက်စာရင်း၏အဆုံးမှ Nth node ကိုဖျက်ပစ်ပါ180
727အကြီးဆုံး ၃ မျိုးကိုရှာပါ180
728Binary Tree အတွက် DFS vs BFS180
729အကွာအဝေး LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို တည်းဖြတ်ပါ။180
730Bulb Switcher LeetCode ဖြေရှင်းချက်180
731+ နှင့် - အော်ပရေတာများပါ ၀ င်သည့်အက္ခရာသင်္ချာ string မှ brackets များကိုဖယ်ရှားပါ179
732Binary Trees LeetCode ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းပါ။179
733range တစ်ခု၏ element အားလုံး array ထဲတွင်ရှိနေရန်အတွက်ထည့်ရန် Element များဖြစ်သည်179
734ခိုင်လုံသောပြီးပြည့်စုံသောရင်ပြင် Leetcode ဖြေရှင်းချက်179
735ဒေါင်လိုက်အမိန့်အတွက် Binary Tree ပုံနှိပ်ပါ179
736သီးသန့်ဇာတ်ကောင် Leetcode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ကြိုးတစ်ချောင်း၏ အမြင့်ဆုံးအရှည်179
737Job Scheduling Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် အများဆုံးအမြတ်အစွန်း179
738ဇာတ်ကောင်အစားထိုးတိုင်း Query ပြီးနောက် Palindrome ကိုစစ်ဆေးပါ179
739အများစု Element ကို II ကို Leetcode ဖြေရှင်းချက်179
740Graph Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် Path ရှိမရှိရှာပါ။179
741စက်ရုံ Trailing သုည Leetcode ဖြေရှင်းချက်179
742ညာဘက် NGEs အရေအတွက်179
743Stack Permutations (Array တစ်ခုသည်အခြားတစ်ခု၏ stack permutation ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ)179
744တစ်ခု Array Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏အဆင့်အသွင်ပြောင်း179
745မလျှော့သော Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်179
746Node တစ်ခုစီတွင်နောက်ညာညာညွှန်ပြခြင်း179
747Race Car LeetCode ဖြေရှင်းချက်179
748ဒွိသစ်ပင် zigzag အဆင့်ကိုအမိန့်ဖြတ်သန်းသွားသည်179
749အရုပ်ဆိုးနံပါတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်178
750Reverse Polish Notation LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို အကဲဖြတ်ပါ။178
751Histogram LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် အကြီးဆုံးစတုဂံ178
752ပုံမှန်ဖော်ပြမှုကိုက်ညီမှု178
753မောရစ် Traversal178
754Word နှင့် Add Word Search - LeetCode ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံပုံစံ178
755လက်မှတ်များ Leetcode ဖြေရှင်းချက်အတွက် အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်178
756wildcards ပါဝင်သော String နှိုင်းယှဉ်မှု178
757အကောင်းဆုံး Meeting Point LeetCode ဖြေရှင်းချက်177
758ပေးထားသော Preorder ဖြတ်သန်းရာမှ BST ကိုတည်ဆောက်ပါ177
759IP လိပ်စာများကို Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ပြန်လည်ရယူပါ။177
760Tiling ပြProbleနာ177
761BST node များ Leetcode ဖြေရှင်းချက်အကြားအနည်းဆုံးအကွာအဝေး177
762Sorted Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ပေါင်းစည်းပါ။177
763String Shifts Leetcode ကိုလုပ်ဆောင်ပါ177
764Decompress Run- အရှည်ကုဒ်စာရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်177
765Word Pattern LeetCode ဖြေရှင်းချက်177
766Array Pairs များကို k LeetCode Solution ဖြင့် ခွဲနိုင်မလား။177
767ပေးထားသောပစ္စည်းများ LeetCode ဖြေရှင်းချက်မှ ဖြစ်နိုင်သော ချက်ပြုတ်နည်းအားလုံးကို ရှာပါ။177
768Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် မိတ္တူများအားလုံးကို ရှာပါ။177
769Growable ခင်းကျင်းအခြေစိုက် stack177
770နှစ်ထပ်ဆက်ထားသောစာရင်းကို အသုံးပြု၍ ဦး စားပေးတန်းစီသည်177
771အနိမ့်ဆုံးသစ်ပင်များ176
772n နံပါတ်များအမြှောက်များအနည်းဆုံးပေါင်းလဒ်176
773Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် အမြင့်ဆုံးတွဲဆမ်းကို အနည်းဆုံးလုပ်ပါ။176
774Bridge နှင့် Torch ပြforနာအတွက်အစီအစဉ်176
775ပေးထားသောအဆက်မပြတ်မှအနည်းဆုံးနံပါတ်ကိုပုံစံ176
776နံပါတ်သုံးလုံး LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ အများဆုံးထုတ်ကုန်176
777Data Stream LeetCode ဖြေရှင်းချက်မှ Median ကိုရှာပါ။176
778အများဆုံး 69 နံပါတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်176
779လိမ္မော်သီးအားလုံးပုပ်ပျက်ရန်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးအချိန်176
780K နီးစပ်သောဒြပ်စင်ရှာဖွေခြင်း176
781စာရင်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအရာများနှင့်မတူညီသောဈေးနှုန်းများဖြင့်ရေတွက်ပါ176
782K Equal Sum အပိုင်းခွဲများ Leetcode ဖြေရှင်းချက်176
783ဂိမ်းခုန်175
784ထိပ်တန်း K မကြာခဏ စကားလုံးများ LeetCode ဖြေရှင်းချက်175
785အခြေစိုက်စခန်း 7 Leetcode ဖြေရှင်းချက်175
786ကျောင်းသားတက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းငါ Leetcode ဖြေရှင်းချက်175
787အုတ်နံရံ LeetCode ဖြေရှင်းချက်175
788Balance Strings Leetcode Solution ရှိ String တစ်ခုကိုခွဲထုတ်ပါ175
789Symmetric Tree Leetcode ဖြေရှင်းချက်175
790ဒွိကိန်း175
791N-Queens LeetCode ဖြေရှင်းချက်175
792Binary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ပြောင်းပြန်175
793Nested List Weight Sum II LeetCode ဖြေရှင်းချက်175
794ကွင်းခတ်နှင့်အတူဖော်ပြချက်နှစ်ခုအတူတူရှိမရှိစစ်ဆေးပါ175
795ကွင်းပိတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်အမြင့်ဆုံး Nesting Depth174
796အစားထိုးနှင့်အတူဟန်ချက်ညီဖော်ပြချက်174
797N-ary သစ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏အမြင့်ဆုံးအနက်174
798Maze LeetCode Solution ရှိ ဝင်ပေါက်မှ အနီးဆုံးထွက်ပေါက်174
799K စာရင်းဝင်စာရင်းများ Sorted K174
800One Edit Distance LeetCode ဖြေရှင်းချက်174
801ထက်ကြီးသောသို့မဟုတ်တူညီသော X Leetcode Solution ရှိသော X Element များပါ ၀ င်သည့်အထူး Array174
802Balanced BST မှ Linked စာရင်း Sort174
803မြို့ပတ်လည်ပတ်174
804ကျွန်းအရေအတွက် II LeetCode ဖြေရှင်းချက်174
8051s ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်ခြင်းဖြင့်အများဆုံးအရှည်ဆုံး Subarray သည် 0 ၏ Count ထက်ပိုသည်174
806Hamming Distance Leetcode ဖြေရှင်းချက်174
807binary သစ်ပင်အတွက် node ကို၏ Kth ဘိုးဘေး173
808ချိတ်ဆက်စာရင်း Cycle173
809တစ် ဦး Binary Tree အတွက်ဖျက်ပစ်ခြင်း173
810ဒွိသစ်ပင်၏ထောင့်ဖြတ်လမ်းကြောင်း173
811တိုးလာသောဒြပ်စင်များကြားတွင် အများဆုံးကွာခြားချက် LeetCode ဖြေရှင်းချက်173
812အခြားခင်းကျင်းမှုတစ်ခုကသတ်မှတ်ထားသောအမိန့်အရအခင်းကျင်းကိုစီပါ173
813ဖော်ထုတ်ပြီးအမှတ်အသားမပါသောမိဘကိုဖော်ပြမှုတွင်မှတ်သားပါ173
814သင်တန်းအစီအစဉ် II - LeetCode173
815စီးဆင်းနေသောပထမ ဦး ဆုံးထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်သောဇာတ်ကောင်အတွက် Queue ကိုအခြေခံသည်173
816Nth Node ကို List Leetcode ဖြေရှင်းချက်မှ ဖယ်ရှားပါ။173
817Binary Search Tree Leetcode Solution တွင်ရှာပါ173
818ထပ်ခါတလဲလဲ Substring Pattern LeetCode ဖြေရှင်းချက်173
819တစ် ဦး Range အတွက်ထပ်ခါတလဲလဲဂဏန်းမရှိစုစုပေါင်းနံပါတ်များ173
820ဆိုင်တစ်ခု Leetcode ဖြေရှင်းချက်အတွက်အထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းများ173
821သုံးခုအမြင့်ဆုံးရနိုင်သည့်တူညီသောပမာဏကိုရှာပါ172
8222D Matrix II Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာပါ။172
823အဘယ်သူ၏ပေါင်းလဒ် 0 င်အကြီးဆုံးအကြီးမားဆုံးစတုဂံ sub-matrix ကို172
824Crawler Log Folder ကို Leetcode ဖြေရှင်းချက်172
825Transpos ဇယား172
826Binary Search Tree Search နှင့်ထည့်သွင်းခြင်း171
827မှတ်တမ်းဖိုင်များ LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် ဒေတာကို ပြန်စီပါ။171
828ဆွေမျိုးအဆင့် Leetcode ဖြေရှင်းချက်171
829အနည်းဆုံးအချိန်အားလုံးရမှတ်များလည်ပတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်171
830Array of Pairs of ပေးထားသော၎င်းတွင်ရှိရှိသမျှ Symmetric Pairs ကိုရှာပါ171
831Strings Equal လုပ်ရန်အနည်းဆုံးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်များ Leetcode Solution171
832Sorted List II မှမိတ္တူပွားကိုဖယ်ရှားပါ171
833သုံးကြိုး၏ LCS (အရှည်ဆုံးအဖြစ်များသည့်နောက်ဆက်တွဲ)171
834LeetCode ဖြေရှင်းချက်၊ ရက်စွဲနှစ်ခုကြားရှိ ရက်အရေအတွက်171
835Array တစ်ခုသည် Stack Sortable ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ170
8360-1 Knapsack ပြProbleနာတစ်ခုအတွက်အာကာသ Optimized DP ဖြေရှင်းချက်170
837အကြီးဆုံး Sum LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် Size K ၏ နောက်ဆက်တွဲ170
838Sub-Arrays များ Leetcode Solution အား Revers လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Arrays နှစ်ခုအားတူညီအောင်ပြုလုပ်ပါ170
839နောက်ဆုံး Stone Weight II LeetCode ဖြေရှင်းချက်170
840Home LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ရောက်ရှိရန် အနိမ့်ဆုံးခုန်ပါ။170
841Subarray ထုတ်ကုန်သည် K LeetCode ဖြေရှင်းချက်ထက်နည်းသည်။170
842ကြားမှာ Preorder ဖြတ်သန်း170
843Street LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် အတောက်ပဆုံးရာထူး169
844တြိဂံထဲရှိအနည်းဆုံး Sum Path169
845နေ့စဥ်အပူချိန်များ Leetcode ဖြေရှင်းချက်169
846stack element တွေဟာ pairwise ဆက်တိုက်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ169
847permutation ကိန်း169
848အဆုံးရောက်ရှိရန်ခုန်နိမ့်ဆုံးအရေအတွက်169
849ကြားကာလသစ်ပင်169
850GetRandom ကိုဖျက်ပါ169
851ပေးထားသောခင်းကျင်းချက်သည် Binary Search Tree ၏ Preorder Traversal ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်မလားစစ်ဆေးပါ169
852Parity II Leetcode Solution အားဖြင့် Array Sort169
853Garden LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရေလောင်းရန် ဖွင့်ရန် အနိမ့်ဆုံး အကြိမ်ရေ169
854သစ်ပင်ဖြတ်သန်းခြင်း (ကြိုတင်မှာယူသူ၊ Inorder & Postorder)169
855မှန်ကန်သော စကားချပ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်169
856Clone Graph LeetCode ဖြေရှင်းချက်169
857Sorted Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် ပျောက်ဆုံးနေသော အရာ169
858Balanced BST သို့ Array ကိုစီထားခဲ့သည်168
859စီထားသောစာရင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်မှ ထပ်နေသောများကို ဖယ်ရှားပါ။168
860ဒီဇိုင်းဘရောက်ဆာမှတ်တမ်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်168
861အရောင်များကိုစီပါ168
862LCM မေးမြန်းမှုများ168
863Array ကို K နှင့်စားခြင်းဖြင့် Pair များခွဲခြင်း168
864Partition List Leetcode ဖြေရှင်းချက်168
865Spiral Matrix II Leetcode ဖြေရှင်းချက်168
866String Leetcode Solution အားခွဲထုတ်ပြီးနောက်အများဆုံးရမှတ်168
867အစီအစဉ်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အနည်းဆုံးလဲလှယ်မှုများ168
868ပေးထားသောအတန်း၏ခွင့်ပြုထားသောအတန်းများအားလုံးကို matrix တစ်ခုတွင်ရှာပါ168
869နှစ်ခု Stack သုံးပြီးကြားမှာ Postorder ဖြတ်သန်း168
870Alien Dictionary LeetCode ဖြေရှင်းချက်168
871နံပါတ်ဖြည့်စွက် Leetcode ဖြေရှင်းချက်168
872ပေးထားသော Binary Tree သည်ပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးပါ168
873Increment Operation Leetcode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် Stack တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပါ။168
874အဆင့် ၁၊ ၂ သို့မဟုတ် ၃ ကို သုံး၍ nth stair သို့ရောက်ရန်နည်းလမ်းများကိုရေတွက်ပါ168
875တစ်ခုခင်းကျင်းထဲမှာကွဲပြားကပ်လျက် element တွေကို168
876အနီးဆုံးသေးငယ်နှင့်သာ။ ကြီးမြတ်အရေအတွက်၏ပေါင်းလဒ်168
877အနည်းဆုံးပျမ်းမျှနှင့်အတူ subarray ကိုရှာပါ167
878အများဆုံးပျှမ်းမျှတန်ဖိုးနှင့်အတူ Path ကို167
879လျှော Window အများဆုံး167
880binary tree သည် BST ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အစီအစဉ်တစ်ခု167
8811 မှ N-1 အကြားတွင်တစ်ခုတည်းသောထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်နေသော Element ကိုရှာပါ167
882BST ကို Min Heap သို့ပြောင်းပါ167
883Matrix ကွင်းဆက်မြှောက်167
884Stack ကို အသုံးပြု၍ Pattern ဖြစ်ပျက်မှု167
885Array ကိုဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ခွဲထုတ်ပါ167
886ပေးထားသောအညွှန်းကိန်း၏ GCDs တစ်ခုခင်းကျင်းအတွက်ပ္ပံ167
887Generated Array Leetcode Solution တွင်အများဆုံးရယူပါ167
888ပန်းများ LetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ထားရှိနိုင်သည်။167
889Postfix မှ Infix167
8901 မှ n သို့ Binary နံပါတ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်း167
891သံပုရာပြောင်းလဲမှု Leetcode ဖြေရှင်းချက်166
892တစ် ဦး Binary Tree နှစ်ခု node များအကြားအကွာအဝေးကိုရှာပါ166
893Spiral Form ကိုအတွက်အဆင့်အမိန့်ဖြတ်သန်း166
894အတိုဆုံး Word Distance Leetcode ဖြေရှင်းချက်166
895သုံးလိုင်းလုံးကိုသုညပေါင်းလဒ်ဖြင့်ရှာပါ166
896ရေပုလင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်166
897LeetCode ဖြေရှင်းချက် ပိုမိုမြင့်မားသော သို့မဟုတ် နိမ့်သော နံပါတ်ကို ခန့်မှန်းပါ။166
898အများဆုံးအရွယ်အစား subarray ပေါင်းလဒ် k ညီမျှ166
899မီတာအားဖြင့်ကှဲလှဲပေါင်းလဒ်နှင့်အတူ Subset166
900ချိတ်ဆက်နှစ်ခုစာရင်းပြည်ထောင်စုနှင့်လမ်းဆုံ166
901Binary Tree တွင်အဆင့်များ၏ပျမ်းမျှ165
902ဂြိုလ်သားအဘိဓါန်165
903ဖျက်ပါ165
904ပြFriendsနာတွဲနေသောသူငယ်ချင်းများ165
905Diagonal Traverse LeetCode ဖြေရှင်းချက်165
906အရွယ်အစား K တိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသော element များကိုရေတွက်ပါ165
907Array ကိုစီစဉ်ပါ။ arr [i]> = arr [j] အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ညီမျှလျှင် arr နှင့် i [<] <= arr [j] သည်ထူးဆန်းလျှင် j <i165
908ထူးခြားသောကျွန်းများ လီကုဒ်ဖြေရှင်းချက် အရေအတွက်165
909စက်ရုပ်သည် စက်ဝိုင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် အကျုံးဝင်သည်။165
910နောက်ဆုံးသတင်းများမရှိဘဲ sum ကိုမေးမြန်းမှု Range165
911K ဖယ်ရှားမှုများပြီးနောက် Leetcode ဖြေရှင်းချက်ပြီးနောက် တစ်မူထူးခြားသော ကိန်းပြည့်အနည်းဆုံးအရေအတွက်165
912Minesweeper LeetCode ဖြေရှင်းချက်165
913Binary Search Tree Leetcode Solution ထဲသို့ထည့်ပါ165
914Time Based Key-Value Store LeetCode ဖြေရှင်းချက်165
915Rectangle Leetcode Solution ကိုတည်ဆောက်ပါ164
916Transaction Fee Leetcode Solution ဖြင့်စတော့အိတ်များကို ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်164
917ဒြပ်စင်တိုင်းသည်ယခင်နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးသို့မဟုတ်ညီမျှသောပေးထားသောအရှည်၏နောက်ဆက်တွဲများ164
918သာမန်အက္ခရာများ Leetcode Solution ကိုရှာပါ164
919Lexicographical နံပါတ်များ Leetcode ဖြေရှင်းချက်164
920Destination City Leetcode ဖြေရှင်းချက်164
921Array ကိုပြန်လည်စီစဉ်ပါ။ arr [i] သည် i နှင့်ညီသည်164
922နံပါတ်အဆင့်မြင့်သို့မဟုတ်အောက် II ကိုခန့်မှန်းပါ164
923Stack ကိုအသုံးပြု။ တန်းစီ164
924တစ် ဦး Sorted Matrix LeetCode ဖြေရှင်းချက်အတွက်အနုတ်လက္ခဏာနံပါတ်များကိုရေတွက်164
925ပေးထားသောကြားကာလများကြားတွင်နှစ်ခုကြားကာလတစ်ခုထပ်နေသည်ကိုစစ်ဆေးပါ163
926စကားများ Leetcode ဖြေရှင်းချက်အကြားအကွာအဝေးပြန်လည်စီစဉ်163
927ကျွန်ုပ်၏ ပြက္ခဒိန် I LeetCode ဖြေရှင်းချက်163
928ပေးထားသောအကွာအဝေးပတ်လည်ခင်းကျင်း၏သုံးလမ်းခွဲ163
929BST ကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုခွင့်မပြုသည့်အချိန်တွင် K'th အကြီးမားဆုံး Element ကို163
930Matrix Zeroes Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို သတ်မှတ်ပါ။163
931၎င်းအားချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းကိုယ်စားပြုမှုမှပြီးပြည့်စုံသော Binary Tree ကိုတည်ဆောက်ပါ163
932ပေးထားသောခင်းကျင်းသည် Binary Search Tree ၏ Level Order Traversal ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်မလားစစ်ဆေးပါ163
933M အကွာအဝေးပြီးနောက် Binary ခင်းကျင်းစစ်ဆင်ရေး toggle163
934အသုံးပြုသူ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး Pattern LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။163
935Diagonal Traversal LeetCode ဖြေရှင်းချက်163
936နှစ်မျိုးခွဲထားသော Array များ၏ပျမ်းမျှ162
937Spiral Matrix III LeetCode ဖြေရှင်းချက်162
938ပေးထားသောတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်ထူးခြားသောသုံးမွှာပူးအားလုံး162
939Subarrays များကိုအတူတူပင်နှင့်မကိန်းနှင့်ရေတွက်သည်162
940LeetCode ဖြေရှင်းချက်အားလုံးဖြင့် Submatrices ကိုရေတွက်ပါ။162
941Equivalent Domino စုံ Leetcode ဖြေရှင်းချက်အရေအတွက်162
942ပေးထားသောအကွာအဝေးရှိ element များမှအပ array တစ်ခု၏နံပါတ်အားလုံး GCD အတွက်ရှာဖွေမှုများ162
943နှစ် ဦး ခွဲခြားစာရင်း Leetcode ပေါင်းစည်း162
944အနိမ့်ဆုံးအမြင့်သစ်ပင် LeetCode ဖြေရှင်းချက်162
945Sorted List II LeetCode ဖြေရှင်းချက်မှ ထပ်နေသောများကို ဖယ်ရှားပါ။162
946အဆက်ပြတ်ဂရပ်များအတွက် BFS162
947ချိတ်ဆက်ထားသော Lists LeetCode ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခု၏ လမ်းဆုံ161
948ခြားနားချက် Array | O (1) မှအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းရှာဖွေမှု161
949အကျဉ်းထောင်များအတွင်းရေတွက်161
950161
951Binary Tree အရှည်ဆုံး တစ်ဆက်တည်း Sequence LeetCode ဖြေရှင်းချက်161
952ပေးထားသော binary tree အတွက်ဒေါင်လိုက်ပေါင်းလဒ်161
953သုံးဆက်တိုက် Odds Leetcode ဖြေရှင်းချက်161
954Self LeetCode ဖြေရှင်းချက်မှလွဲ၍ Array ၏ထုတ်ကုန်161
955တစ် ဦး Binary Matrix Leetcode ဖြေရှင်းချက်အတွက်အထူးရာထူး161
956Sorted List ကို Binary Search Tree သို့ပြောင်းပါ161
957လှေကားတက်ခြင်း161
958K-Group မှပြောင်းပြန် node များ160
9594 ဆမ်း160
960အားကောင်းစွာချိတ်ဆက်အစိတ်အပိုင်း160
961အများဆုံးအကြိမ်ရေ Stack Leetcode ဖြေရှင်းချက်160
962ထူးခြားသော Paths ကို II160
963အရှည်ဆုံး Palindromic နောက်ဆက်တွဲ160
964Binary Search Tree ကိုချုံ့ပါ160
9651 နှင့် 0 ၏တူညီသောအရေအတွက်နှင့်အတူအကြီးဆုံးareaရိယာစတုဂံ sub-matrix160
966အချို့သော Element များမှအပအများဆုံး Subarray sum160
967Palindrome Partitioning Leetcode ဖြေရှင်းချက်160
9682 variable တွေကိုသုံးပြီး Fibonacci sequence ကိုပုံနှိပ်ပါ159
969အမြင့်ဆုံးမတိုင်မီဒုတိယအမြင့်ဆုံးအိပ်ရရှိရာ subarrays ရေတွက်159
970သက်တမ်းရှိ Boomerang Leetcode ဖြေရှင်းချက်159
971ပေါင်းစည်း Intervals159
972Word Break159
973အများဆုံးအရေအတွက်ဖန်တီးပါ159
974တစ်ဂရပ်များအတွက်အနံပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေရေး (BFS)159
975ပေးထားသော Array အတွင်းရှိ Window Size တိုင်းအတွက်အများဆုံးအနည်းဆုံးကိုရှာပါ159
976K Negations Leetcode Solution အပြီးတွင် Array ၏ပမာဏကိုအမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်159
977Maze III LeetCode ဖြေရှင်းချက်159
978ဒီဇိုင်း Hit ကောင်တာ LeetCode ဖြေရှင်းချက်158
979တစ်ဂရပ်များအတွက် Depth ပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေရေး (DFS)158
980အချိုးကျသစ်ပင်158
981ကျောက်ခေတ်ဂိမ်း II ကို Leetcode158
982ပေါင်းစပ်ခြင်း IV LeetCode ဖြေရှင်းချက်158
983BST Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် Kth အသေးဆုံးဒြပ်စင်158
984ပေးထားသော Level Order Traversal မှ BST ကိုတည်ဆောက်ပါ158
985တစ် ဦး matrix ကိုအတွက် palindromic လမ်းကြောင်းအရေအတွက်158
986အဆက်မပြတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်မှဂဏန်းသင်္ချာတိုးတက်မှုစေနိုင်သည်157
987Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု၏ ထုတ်ကုန်၏ သင်္ကေတ157
988ဤကဲ့သို့သောအရှည်ဆုံးနောက်ဆက်တွဲများမှာကပ်လျက်စပ်ကြားကွာခြားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်157
989Asteroid Collision LeetCode ဖြေရှင်းချက်157
990အတိုဆုံးပြီးပြည့်စုံသောစကားလုံး Lecode ဖြေရှင်းချက်157
991အရှည်ဆုံး အလှပဆုံး Substring LeetCode ဖြေရှင်းချက်157
992Palindrome partition157
993Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ခြားနားချက်ကိုရှာပါ157
9942n ကိန်းများကို a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn အဖြစ်အပိုနေရာများမသုံးပဲသွေဖည်ပါ။157
995အများဆုံးထုတ်ကုန် Subarray157
996K သည် မူရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်အတွက် အနီးစပ်ဆုံးအချက်များ157
997အကြီးမားဆုံးကှဲဝေ subset157
998Binary သစ်ပင် Serialize နှင့် Deserialize156
999String တစ်ခု Array Leetcode Solution တွင်ကိုက်ညီခြင်း156
1000နောက်တစ်ခု Permutation Leetcode ဖြေရှင်းချက်156
1001အရှည်ဆုံး Fibonacci နောက်ဆက်တွဲအရှည်156
1002parent array မှယေဘူယျသစ်ပင်၏အမြင့်156
1003သူတို့ရဲ့နံပါတ် XOR က 0 ဖြစ်ဖို့အတွက် array ရဲ့အတွဲအရေအတွက်ရှာပါ156
1004အရှည်ဆုံးတိုးလာနောက်ဆက်တွဲအရေအတွက်156
1005ပေါင်းစည်းပါ156
1006ပေးထားသော Sum နှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲရေတွက်156
1007အကြီးဆုံးနံပါတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်156
1008သစ်ပင်အပိုင်း156
1009Graph မှန်ကန်သော Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်155
1010Duplicate Subtrees ကိုရှာပါ155
1011စကားလုံးတစ်လုံးသည် Leetcode Solution တွင်မည်သည့်စကားလုံးမဆိုရှေ့ဆက်စကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင်စစ်ဆေးပါ155
1012မျှမျှတတ Binary Tree155
1013binary သစ်ပင်၏နယ်နိမိတ်ဖြတ်သန်း155
1014မမှန်ကန်သော ငွေလွှဲမှုများ LeetCode ဖြေရှင်းချက်155
1015Binary Search Tree Operation ကိုဖျက်ပါ155
1016စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည်ပေးထားသောတန်ဖိုး x နှင့်ညီသည်155
1017ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းထိုကဲ့သို့သောပင် positioned ပင်ထူးဆန်းထက်သာ။ ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်155
1018ဖြတ်သန်းမှုနှစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ဇယားကွက်တစ်ခုတွင်အမြင့်ဆုံးအချက်များကိုစုဆောင်းပါ155
1019အဆိုပါပန်းချီဆရာရဲ့ partition ကိုပြProbleနာ155
1020စီထားသော Matrix LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် Kth အသေးဆုံးဒြပ်စင်155
10210 သို့မဟုတ် 1 ဖြစ်စေအဖြစ်ကပ်လျက် element များအကြားခြားနားချက်နှင့်အတူအများဆုံးအရှည်နောက်ဆက်တွဲ155
1022ဒွိသစ်ပင်၏အဆင့်အမိန့်ဖြတ်သန်း155
1023Sorted Array II Leetcode ဖြေရှင်းချက်မှ ထပ်နေသောများကို ဖယ်ရှားပါ။155
1024၎င်းဒြပ်စင်နှစ်ခု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသောကွာခြားချက်သည်အလွန်ကြီးမားသည်155
1025Newman-Conway အဆက်မပြတ်155
1026Leetcode Solution သည် Equal Character နှစ်ခုအကြားအကြီးမားဆုံး Substring155
1027Scramble String LeetCode ဖြေရှင်းချက်155
1028အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအရာအားလုံးကိုအပိုနေရာခွင့်ပြုပြီးအဆုံးသတ်ရန်ရွှေ့ပါ155
1029ပထမ ဦး ဆုံးအပြုသဘောပျောက်ဆုံးနေ154
1030နောက်ထပ်မေးခွန်းများမေးပါ154
1031နှစ်ခုစာရင်း၏အနိမ့်ဆုံးအညွှန်းကိန်းပေါင်းလဒ်154
1032ထပ်ခါထပ်ခါမပြုလုပ်ရသေးသော Subarrays ၃ ခု၏အများဆုံးပမာဏ154
1033သင့်လျော်သောခေတ်မိတ်ဆွေများ LeetCode ဖြေရှင်းချက်154
1034Binary Search Tree ကိုအတည်ပြုပါ154
1035ထပ်ခါတလဲလဲ Subarray ၏အမြင့်ဆုံးအရှည်154
1036ကြိုတင်မှာယူမှုဖြတ်သန်းရာမှ BST ၏ postorder ဖြတ်သန်းရှာဖွေပါ154
1037ပေးထားသောမိဘ Array ကိုယ်စားပြုမှုမှ Binary Tree ကိုတည်ဆောက်ပါ154
1038ဆက်တိုက်ဇာတ်ကောင် LeetCode ဖြေရှင်းချက်154
1039Petrol Pumps အားလုံးသို့လည်ပတ်မည့်ပထမဆုံးမြို့ပတ်ခရီးစဉ်ကိုရှာပါ154
1040Hash ဇယားကျော် BST ၏အားသာချက်များ154
1041ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ရှိ Next Greater ၏အညွှန်းများအများဆုံးထုတ်ကုန်154
1042တဆက်တည်း sub- Array ကိုထပ်၏ငွေကျပ်အများဆုံးငွေပမာဏ154
1043နှစ်ခု Queues သုံးပြီး level အမိန့်ဖြတ်သန်း153
1044တစ် ဦး Binary Tree အတွက်ထည့်သွင်း153
1045အရှည်ဆုံးတိုးလာသည့်နောက်ဆက်တွဲတည်ဆောက်မှု (N log N)153
1046ဂရပ်၏ကြားမှာအနက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြတ်သန်း153
1047Stack Operations Leetcode Solution ဖြင့် Array တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ153
1048The String ဂရိတ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်လုပ်ပါ153
1049Strip ကိုအက္ခရာမှ Integer Mapping Leetcode Solution သို့စာဝှက်ဖြည်ပါ153
1050Rook Leetcode Solution အတွက်ရရှိနိုင်သည့် Capture များ153
1051Binary ရှာဖွေမှုသစ်ပင်153
1052Boolean parenthesization ပြProbleနာ153
1053အဘယ်သူမျှမသုံးဆက်တိုက်ဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအများဆုံးနောက်ဆက်တွဲပေါင်းလဒ်152
1054% nCr တွက်ချက်ပါ152
1055Path Sum II LeetCode ဖြေရှင်းချက်152
1056Kill Process LeetCode ဖြေရှင်းချက်152
1057ပေးထားသော string ကိုအများဆုံးအလေးချိန်အသွင်ပြောင်း152
1058Peak Element II LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာပါ။152
1059Preorder နှင့် Postorder Traversal LeetCode ဖြေရှင်းချက်မှ Binary Tree ကိုတည်ဆောက်ပါ။151
1060ပေးထားသောလိုချင်သောခင်းကျင်းရန်အနည်းဆုံးအဆင့်များကိုရေတွက်ပါ151
1061'arr [j]' arr [i] 'သည်' j 'ဖြစ်ပါက' arr [j] 'သည်' i 'ဖြစ်လာစေရန်အတွက်ခင်းကျင်းမှုတစ်ခုအားပြန်လည်စီစဉ်ပါ။151
1062စကားချပ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ဖန်တီးပါ။151
1063နံပါတ်နှစ်ခုထည့်ပါ151
1064Bitwise AND of Numbers Range LeetCode ဖြေရှင်းချက်151
1065နောက်တစ်ခု Greater Element III LeetCode ဖြေရှင်းချက်151
1066အနည်းဆုံးအရွယ်အစား Subarray Sum151
1067အနိမ့်ဆုံးအဖြစ်များသည့်ဘိုးဘေး151
1068အစဉ်အလာအညွှန်းကိန်းများပင်သေးငယ်ပြီးမတူညီသောအညွှန်းကိန်းများပိုမိုကြီးထွားစေရန်အတွက်ပြန်လည်စီစဉ်ပါ151
1069စိတ်ကြိုက်စီရန် စာကြောင်း ရေးကုဒ်ဖြေရှင်းချက်151
1070ပထမဆုံး element ကိုနှစ်ချက်ပြီးအဆုံးသို့သုညသို့ရွှေ့ပါ151
1071Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို အပိုင်းခွဲရန် အများဆုံးနည်းလမ်းများ151
1072အရုပ်ဆိုးနံပါတ်များ151
1073စူပါရုပ်ဆိုးနံပါတ်150
1074ဝန်ထမ်းအရေးပါမှု LeetCode ဖြေရှင်းချက်150
1075အကျုံးဝင်သော Tic-Tac-Toe State LeetCode ဖြေရှင်းချက်150
1076တစ် ဦး Binary Tree ၏ညာဘက်ပုံနှိပ်ပါ150
1077Rotation LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် Matrix ကိုရရှိနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပါ။150
1078subarray သည်တောင်ပုံစံတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ရှာဖွေပါ150
1079စမ်းသုံးခြင်း (Prefix Tree) Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။150
1080Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode ဖြေရှင်းချက်149
1081K ကွဲပြားခြားနားသော Integers Leetcode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် Subarrays149
1082Binary Tree Right Side View LeetCode ဖြေရှင်းချက်149
1083IP လိပ်စာတစ်ခုအား LeetCode ဖြေရှင်းချက်အား အပြစ်တင်ခြင်း။149
1084n-ary သစ်ပင်ရှိပေးထားသော Node တစ်ခု၏မောင်နှမအရေအတွက်149
1085Node Leetcode ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုစီတွင် Next Right Pointers များဖြည့်ခြင်း။149
1086Palindrome Permutation LeetCode ဖြေရှင်းချက်149
1087စီထားသော Array နှစ်ခု LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ Kth အသေးဆုံးထုတ်ကုန်149
1088မောရစ် Inorder ဖြတ်သန်း149
1089အကြီးဆုံး BST Subtree LeetCode ဖြေရှင်းချက်149
1090အခန်းကန့် Equal Subset Sum149
1091အသေးငယ်ဆုံး ဘုံဒေသ Leetcode ဖြေရှင်းချက်149
1092Ugly Number II LeetCode ဖြေရှင်းချက်149
1093ခွဲထားခင်းကျင်းမှထပ်တူများကိုဖယ်ရှားပါ148
1094အနီးကပ်ဆုံးလူ LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ အကွာအဝေးကို အများဆုံးချဲ့ပါ။148
1095Closed Islands Leetcode ဖြေရှင်းချက် အရေအတွက်148
1096Peak Element ကိုရှာပါ148
1097နံပါတ်နှစ်ခုအကြားအနည်းဆုံးအကွာအဝေးကိုရှာပါ148
1098Palindromic နောက်ဆက်တွဲ Leetcode ဖြေရှင်းချက်ဖယ်ရှားပါ148
1099Binary Search Tree Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ပြန်လည်ရယူပါ။148
1100တစ်နှစ်တာ Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏နေ့148
1101Triplet နောက်ဆက်တွဲ LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို တိုးမြှင့်ခြင်း။147
1102Binary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို အမှတ်စဉ်ပြုပြီး ဖယ်ထုတ်ပါ။147
1103Binary Tree Data ဖွဲ့စည်းပုံ147
1104သွေးခွဲ Pairs ရေတွက်147
1105အရှည်ဆုံး Bitonic နောက်ဆက်တွဲ147
1106သုံးပွင့်ဆိုင်အားလုံးကို AP ပုံစံဖြစ်သော Sorted ခင်းကျင်းဖြင့်ပုံနှိပ်ပါ147
1107အနီးဆုံးဘယ်ဘက်နှင့်သေးငယ်သည့် element များအကြားအများဆုံးကွာခြားမှုကိုရှာပါ147
1108k Lists မှအသေးငယ်ဆုံး Range ပါရှိသော Element တွေကိုရှာပါ147
1109Sorted Rotated Array ကိုရှာပါ147
1110ကွဲပြားနောက်ဆက်တွဲများ146
1111Tree ရှိ node တစ်ခုမှ Tree တစ်ခုချင်းစီ၏ level146
1112ကွဲပြားသော Array သုံးခုမှ Element သုံးခုကိုရှာပါ။ a + b + c = sum146
1113ပေးထားသော binary tree ၏ဘိုးဘေးများကိုရှာရန် Iterative Method ကို146
1114Matrix LeetCode ဖြေရှင်းချက်ရှိ ထူးဆန်းသောတန်ဖိုးများရှိသောဆဲလ်များ146
1115တစ်ခုခင်းကျင်းအတွက်ပ္ပံ၏ထုတ်ကုန်146
1116လမ်းကြောင်းဆမ်း146
1117String Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကိုပြုပြင်ပါ146
1118Moser-de Bruijn အဆက်မပြတ်145
1119ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းများ Leetcode ဖြေရှင်းချက်145
1120ကျပန်းထောက်ပြနှင့်အတူတစ် ဦး Binary Tree Clone145
1121BST ကို array မသုံးဘဲ Min-Heap အဖြစ်ပြောင်းပါ145
1122အကြီးမားဆုံး Group Leetcode Solution ကိုရေတွက်ပါ145
1123Palindromic Substrings Leetcode ဖြေရှင်းချက်145
1124Prime Palindrome LeetCode ဖြေရှင်းချက်144
1125BST Leetcode ဖြေရှင်းချက်အတွက်အနည်းဆုံးအကြွင်းမဲ့ကွာခြားချက်144
1126Target Sum LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် တစ်ခုစီတွင် ထပ်နေခြင်းမရှိသော အခင်းနှစ်ခုကို ရှာပါ။144
1127k အက္ခရာများဖယ်ရှားပြီးနောက်ပေးထားသော string ကိုအတွက်ဇာတ်ကောင်များ၏စတုရန်းအနည်းဆုံးပေါင်းလဒ်144
1128ပစ်မှတ်ပေါင်းလဒ် Leetcode Solutions နှင့်အတူ Leaf လမ်းကြောင်းကိုမှ Root144
1129Query ပြီးနောက် Even နံပါတ်များ144
1130အချိန်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်၌အိမ်စာလုပ်သောကျောင်းသားအရေအတွက်144
1131တစ် ဦး Binary သစ်ပင်၏အောက်ခြေမြင်ကွင်း144
1132ထောင်ပေါင်းများစွာ Separator Leetcode ဖြေရှင်းချက်144
1133K Palindrome Strings LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို တည်ဆောက်ပါ။144
1134အရှည်ဆုံးထပ်ခါတလဲလဲနောက်ဆက်တွဲ144
1135သစ်ပင်နှစ်ပင်နှင့်တူညီမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကုဒ်ရေးပါ144
1136ရှာပါ Insert Position144
1137Leetcode Solution အချို့ Element များကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် Array ၏ဆိုလိုသည်144
1138တတိယအများဆုံးအရေအတွက် Leetcode ဖြေရှင်းချက်143
1139N-Ary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ အချင်း143
1140Element တစ်ခုမှ LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ဖျက်ပြီးနောက် 1 ၏ အရှည်ဆုံး Subarray143
1141စဉ်ဆက်မပြတ်အချိန်အကွာအဝေးတစ်ခုခင်းကျင်းအပေါ်စစ်ဆင်ရေး add143
1142Sorted Rotated Array တွင် Element တစ်ခုကိုရှာပါ143
1143အရှည်ဆုံးတိုးမြှင့်ဆက်တိုက်နောက်ဆက်တွဲ143
1144binary sequence ကိုပထမနှင့်ဒုတိယတစ်ဝက်၏တူညီသောပမာဏနှင့်အတူပင်ရေတွက်သည်143
1145အနီးစပ်ဆုံး Binary Search Tree Value Leetcode ဖြေရှင်းချက်143
1146Subarray ရှိကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်အရေအတွက်အမေး143
1147Splitted Binary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ အများဆုံးထုတ်ကုန်143
1148လှံတံဖြတ်တောက်143
1149Polygon Leetcode Solution ၏အနည်းဆုံးရမှတ် Triangulation143
1150Array ကိုလှည့်ပါ142
1151ဦး စားပေးတန်းစီ142
1152Nodes များကိုဖျက်ပြီး Forest Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ပြန်ပေးပါ။142
1153Topological Sorting142
1154အို (ပေါင်းလဒ်) အာကာသအတွင်း Subset Sum ပြProbleနာ142
1155အများဆုံးအရှည်မြွေ sequence ကိုရှာပါ142
1156ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်နုတ်ခြင်း၏အမိန့်ကိုစီရင်ပြီးနောက်ပြုပြင်ထားသောခင်းကျင်းပုံနှိပ်ပါ142
1157Pairs ခုနှစ်တွင် node များလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်142
1158Graph အပြည့်အ၀ဖြတ်သန်းနိုင်သော Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကိုထားရှိရန် အမြင့်ဆုံးသောအနားများကို ဖယ်ရှားပါ။141
1159Multiplication Table Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် Kth အသေးဆုံးနံပါတ်141
1160တစ် ဦး မြို့ပတ်ရထားခင်းကျင်းအတွက်ဆက်တိုက်ကွဲပြားခြားနားမှု၏ပေါင်းလဒ်တိုးမြှင့်141
1161Concatenation Leetcode Solution မှတဆင့် Array ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ141
1162Web Crawler LeetCode ဖြေရှင်းချက်141
1163အကြံပြုချက်များစနစ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာဖွေပါ။141
1164အများဆုံးထုတ်ကုန် Subarray141
1165Reformat Date LeetCode ဖြေရှင်းချက်141
1166Golomb sequence ကို140
1167တစ် ဦး BST Greater sum သစ်ပင်သို့ပြောင်းလဲ140
1168ဖြစ်နိုင်သော Bipartition LeetCode ဖြေရှင်းချက်140
1169ဆုံးဖြတ်ချက်ပင်140
1170Chips များကို ရာထူးတူ LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ ရွှေ့ရန် အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်140
1171အသေးဆုံးအက္ခရာ Leetcode Solution ၏ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့် Strings များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ140
1172Array တွင်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများသည် Pairs Count140
1173Binary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်ရှိ အနီးစပ်ဆုံးအရွက်140
1174linear အချိန်အတွက်အရွယ်အစား 3 ၏တစ် ဦး စီထားသောနောက်ဆက်တွဲရှာပါ140
1175အနည်းဆုံး Sideway Jumps LeetCode ဖြေရှင်းချက်139
1176Array Zigzag LeetCode ဖြေရှင်းချက်ပြုလုပ်ရန် အစိတ်အပိုင်းများကို လျှော့ပါ။139
1177အနီရောင် - အနက်ရောင်သစ်ပင်နိဒါန်း139
1178Tree Row တစ်ခုစီတွင် LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် အကြီးဆုံးတန်ဖိုးကို ရှာပါ။139
1179Binary Tree မှ Binary Search Tree ပြောင်းလဲခြင်း139
1180LeetCode ဖြေရှင်းချက် တိုးလာစေရန် အနိမ့်ဆုံး လဲလှယ်မှုများ139
1181အနိမ့်ဆုံး ရွေ့လျားမှု Equal Array Elements LeetCode ဖြေရှင်းချက်139
1182စဉ်ဆက်မပြတ်အပိုအာကာသကိုအသုံးပြု။ BST အတွက် K'th အကြီးမားဆုံးဒြပ်စင်139
1183ဒွိသစ်ပင်၏အမြင့်ဆုံးအနက်139
1184ဆက်တိုက် Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်139
1185binary tree ပေးထားသော node half အားလုံးကိုသင်မည်သို့ဖယ်ရှားသနည်း။139
1186အများဆုံး Binary Tree139
1187Factorial Trailing Zeroes LeetCode ဖြေရှင်းချက်139
1188ပေးထားသောအရေအတွက်၏အငယ်ဆုံး binary digit ကိုရှာပါ138
1189Backlog Leetcode ဖြေရှင်းချက်ရှိ မှာယူမှုအရေအတွက်138
1190BST နှစ်ခုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေါင်းထားပါ138
1191အရှည် a, b နှင့် c ၏အစိတ်အပိုင်းများအများဆုံးအရေအတွက်138
1192Bounded Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် ပေးထားသော အညွှန်းတစ်ခုမှ အများဆုံးတန်ဖိုး138
1193သက်တမ်းရှိတြိဂံနံပါတ်138
1194Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း။137
1195Linked List Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် Nodes များကို လဲလှယ်ပါ။137
1196ပထမ ဦး ဆုံးမကောင်းတဲ့ဗားရှင်း137
1197Square Leetcode ဖြေရှင်းချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။137
1198လက်ဝဲအရွက်များ LeetCode ဖြေရှင်းချက်137
1199Sorted Array ကို Binary Search Tree LeetCode Solutions သို့ ပြောင်းပါ။137
1200နှစ်ခုဆက်တိုက်တန်းတူတန်ဖိုးများကိုသာ။ ကြီးမြတ်သောတစ်ခုနှင့်အစားထိုးပါ137
1201မှန်ကန်သော Perfect Square LeetCode ဖြေရှင်းချက်136
1202Multiplits အစားထိုးခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်အတွက် Array Queries136
1203အများဆုံးပေါင်းလဒ် bitonic subarray136
1204အမြင့်အားဖြင့်တန်းစီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး136
1205ပေးထားသောသော့လေးခုကို အသုံးပြု၍ A ၏အများဆုံးအရေအတွက်ကိုပုံနှိပ်နည်း136
1206Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကိုဖြတ်ကူးခြင်း136
1207ညာဘက်တြိဂံရှိလမ်းကြောင်း၏အများဆုံးပေါင်းလဒ်135
1208Integers Leetcode ဖြေရှင်းချက် နှစ်ခုကို ခွဲပါ။135
1209Binary Search Tree တွင်အနိမ့်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်135
1210Perfect Squares LeetCode ဖြေရှင်းချက်135
1211အသစ် 21 ဂိမ်း135
1212တိကျတဲ့ခြားနားချက်နှင့်အတူအားလုံးအတွက်အများဆုံးပေါင်းလဒ်135
1213Sparse Table ကိုအသုံးပြုပြီး Range Sum Query134
1214ပေးထားသောအကွာအဝေးရှိတောင်မှသို့မဟုတ်မကိန်းအရေအတွက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ရှာဖွေမှုများ134
1215ဆက်တိုက် Leetcode ဖြေရှင်းချက်သည်အထိကျောက်တုံးများရွေ့လျား134
1216အဆိုပါစကားလုံးမှန်းဆ134
1217Flatten 2D Vector LeetCode ဖြေရှင်းချက်134
1218Queue ကိုအသုံးပြုပြီး BST ရှိ Path တစ်ခုကို Reverse လုပ်ပါ134
1219Newman-Conway အဆက်မပြတ်၏ n ဝေါဟာရများကိုပုံနှိပ်ပါ134
1220Integer ကို No-Zero Integers Leetcode Solution ၏ပေါင်းလဒ်သို့ပြောင်းပါ134
1221Vegan အဆင်ပြေသော၊ ဈေးနှုန်းနှင့် အကွာအဝေး Leetcode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် စားသောက်ဆိုင်များကို စစ်ထုတ်ပါ။133
1222Sliding Window Median Leetcode ဖြေရှင်းချက်133
1223ဂရပ်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်စားပြုမှု133
1224Champagne Tower LeetCode ဖြေရှင်းချက်133
1225အရှည်ဆုံးမှန်ကန်သောကွင်းခတ်နောက်ဆက်တွဲအတွက် Range Queries133
1226Integer Break LeetCode ဖြေရှင်းချက်133
1227Binary Tree Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ အနိမ့်ဆုံးဘုံဘိုးဘွား133
1228မျိုးစုံခင်းကျင်းအကွာအဝေး increment စစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်ပြုပြင်ထားသောခင်းကျင်းပုံနှိပ်ပါ132
1229နှစ်ခု Binary Tree အဆင့်အားလုံးသည် anagrams ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ132
1230ဒီဇိုင်း Skiplist LeetCode ဖြေရှင်းချက်132
1231Arithmetic Slices II - နောက်ဆက်တွဲ LeetCode ဖြေရှင်းချက်132
1232ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းနှစ်ခု၏လမ်းဆုံအမှတ်ရရန်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုရေးပါ132
1233palindrome တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပေါင်းစည်းခြင်းအနည်းဆုံးအရေအတွက်ကိုရှာပါ132
1234LRU Cache Leetcode ဖြေရှင်းချက်132
1235တစ် ဦး BST အတွက် Kth အသေးဆုံး Element ကို132
1236အားလုံးသေးငယ်သော့ချက်များ၏ Sum နှင့်အတူသစ်ပင်မှ BST132
1237ပျောက်ဆုံးနေသောနံပါတ်131
1238နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုက်ညီခြင်းဖြင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအသုံးပြုခြင်းအရှည်ဆုံးဘုံရှေ့ဆက်131
1239အမိန့်တူညီသောစောင့်ရှောက်မှုပေးထားသော Array နှစ်ခုမှအများဆုံး Array131
1240အကြီးဆုံး Plus Sign Leetcode ဖြေရှင်းချက်131
1241ခင်းကျင်းအတွက်အကွာအဝေး၏ဆိုလို131
1242k Sorted Lists Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ပေါင်းစည်းပါ။131
1243string ကို leetcode ဖြေရှင်းချက်အတွက်ရဲရင့်သောစကားများ130
1244တဆက်တည်း Array ကို130
1245n Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ kth Factor130
1246ဂရပ်ပုံတူကူးယူခြင်း130
1247Rotated Sorted Array II LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် အနည်းဆုံးရှာပါ။130
1248အများဆုံးထုတ်ကုန် Subarray130
1249ကွဲပြားသည့်နံပါတ်များရှိသည့် Subsets များကိုရေတွက်ပါ129
1250Parallel Courses II LeetCode ဖြေရှင်းချက်129
1251နောက်ထပ် Array ကို အသုံးပြု၍ Element များကိုအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်နိုင်သည်129
1252နှစ်ခု၏စွမ်းအား129
1253သစ်ပင်များကိုမဆောက်ဘဲတူညီသော BST များကိုစစ်ဆေးပါ129
1254BST တွင် k-th အသေးဆုံး element ကိုရှာပါ။129
1255မှန်ကန်သော စကားချပ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ပြုလုပ်ရန် အနည်းဆုံး ဖယ်ရှားပါ။129
1256နောက်ဆက်တွဲတိုးမြှင့်အများဆုံးပမာဏ129
1257BST တစ်ခု၏အတွင်းပိုင်း node တစ်ခုစီတွင်ကလေးတစ် ဦး တိတိရှိမရှိစစ်ဆေးပါ129
1258Image Overlap LeetCode ဖြေရှင်းချက်128
1259တစ် ဦး Binary Tree ၏ Preorder Serial Verify128
1260Binary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ ပြီးပြည့်စုံမှုကို စစ်ဆေးပါ။128
1261Symmetric Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက် Leetcode ဖြေရှင်းချက်128
1262Recursion မရှိဘဲပေးထားသော Binary Tree Node တစ်ခု၏ဘိုးဘေးများကိုပုံနှိပ်ပါ128
1263Excel Sheet ကော်လံ ခေါင်းစဉ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်127
1264စကားချပ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်ထည့်ရန် မတူညီသောနည်းလမ်းများ127
1265Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် ပန်းသီးအားလုံးကို စုဆောင်းရန် အနည်းဆုံးအချိန်127
1266Min Cost Climbing Stairs LeetCode Solution127
1267subarray တစ်ခုမှကိုယ်စားပြုသောနံပါတ်ကို binary array တွင်စစ်ဆေးပါ127
1268အသေးငယ်ဆုံး Range II Leetcode ဖြေရှင်းချက်126
1269နောက်သာ။ ကြီးမြတ်ဒြပ်စင်125
1270စနစ်တကျ တန်းစီခြင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်125
1271node နှစ်ခုသည် Tree တစ်ခုတည်းရှိလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ125
1272Koko Eating Bananas LeetCode ဖြေရှင်းချက်124
1273Binary Array ပေါ်ရှိ Query များ Toggle124
1274ပေးထားသော subarray ရှိနံပါတ်များထက်နည်းသောသို့မဟုတ်တန်းတူညီမျှသောဒြပ်စင်အရေအတွက်123
1275String ကအခြား String Leetcode Solution ကိုချိုးဖျက်နိုင်မနိုင်စစ်ဆေးပါ123
1276Palindrome partition122
1277Array Sorted Array122
1278Rearrangements LeetCode ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ အကြီးဆုံး Submatrix122
1279Array Nesting Leetcode ဖြေရှင်းချက်122
1280အထပ်ထပ်စာလုံးများမပါသော အရှည်ဆုံးစာကြောင်းခွဲ121
1281အကြွေစေ့ Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို စီစဉ်ခြင်း။121
1282တစ်ခုတိုးပွားလာနောက်ဆက်တွဲ၏အများဆုံးထုတ်ကုန်120
1283Peeking Iterator LeetCode ဖြေရှင်းချက်120
1284Binary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ ဒေါင်လိုက်အမှာစာ ဖြတ်သန်းခြင်း။120
1285X သည် Queue မှလူများအားပြောင်းလဲမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ120
1286Binary Array တစ်ခု၏ Subarrays ၏ Decimal တန်ဖိုးများအတွက်ရှာဖွေမှုများ120
1287Newman က - Shanks-Williams ချုပ်119
1288Range Minimum Query (Square Root Decomposition နှင့် Sparse Table)119
1289အများဆုံးပျှမ်းမျှ sub kay ကိုရှာပါ119
1290အတိုဆုံး အရှည် LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် ကုဒ်ဝှက်ထားသော စာကြောင်း118
1291မြို့ပတ်ဂိမ်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏အနိုင်ရသူကိုရှာပါ။117
1292GetRandom O(1) Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ဖျက်ရန် ထည့်သွင်းပါ။117
1293နံပါတ်နှစ်ခု II Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ထည့်ပါ။117
1294ပေးထားသောအရွယ်အစားခင်းကျင်းမှု n ကို BST ၏ကိုယ်စားပြုမှု (သို့) မကိုယ်စားပြုသည်ကိုစစ်ဆေးပါ117
1295Palindrome နံပါတ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်117
1296နံပါတ်တစ်ခု LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ရောက်ရှိ115
1297ဆက်တိုက် Subarray Sum LeetCode ဖြေရှင်းချက်115
1298Jump Game IV LeetCode ဖြေရှင်းချက်115
1299STL အစုံကို အသုံးပြု၍ Binary Tree သို့ Binary Search Tree ပြောင်းလဲခြင်း115
1300ကျပန်းရွေးချယ်အညွှန်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်115
1301LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို သင်ကြားပေးမည့် အနည်းဆုံးလူအရေအတွက်115
1302ပေးထားသောအကွာအဝေးအတွင်းတန်းတူဒြပ်စင်နှင့်အတူအညွှန်းကိန်းအရေအတွက်115
1303Base -2 LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ ပြောင်းပါ။114
1304ပေးထားသော Sum Condition LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ကျေနပ်စေသော နောက်ဆက်တွဲအရေအတွက်114
1305ဂဏန်းများ LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် K ဆက်စပ်နေသော ဖလှယ်မှုများအများစုပြီးနောက် အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောကိန်းပြည့်114
1306BST သစ်တစ်ခုသို့ BST တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပစ်ပါကထိုထက်ကြီးသောသော့များအားလုံး၏ပေါင်းလဒ်ကိုသော့အားလုံးသို့ပေါင်းထည့်သည်113
1307K Resizing Operations LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် အနည်းဆုံး စုစုပေါင်း နေရာလွတ် ဆုံးရှုံးသွားသည်113
1308အကွာအဝေး၏အကြီးမြတ်ဆုံးထူးဆန်း Divisor ၏ XOR အပေါ်မေးမြန်းမှု110
1309ဒီဇိုင်းမြေအောက်စနစ် Leetcode ဖြေရှင်းချက်109
1310အများဆုံးအရှည်ကွင်းဆက်ပုံနှိပ်ပါ108
1311Leaderboard Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။107
1312စာလုံးပြောင်းခြင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်107
1313Capital Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာဖွေပါ။105
1314Group 1 ၏ Together Leetcode ဖြေရှင်းချက်သို့ အနည်းဆုံး လဲလှယ်မှု103
1315Sub Islands LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရေတွက်ပါ။102
1316အနည်းဆုံး Path Sum Leetcode ဖြေရှင်းချက်102
1317ထိပ်တန်း K မကြာခဏဒြပ်စင်များ LeetCode ဖြေရှင်းချက်101
1318စာလုံးအားလုံး Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် စာတန်းခွဲ101
1319ထူးဆန်းသည့်တောင်မှ ချိတ်ဆက်ထားသော စာရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်99
1320Monotonic Array Leetcode ဖြေရှင်းချက်98
1321Binary Tree Inorder Traversal LeetCode ဖြေရှင်းချက်96
1322မြို့တရားသူကြီး LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာပါ။95
1323Decode String Leetcode ဖြေရှင်းချက်95
1324အရှည်ကြာဆုံးအဖြစ်များသော နောက်ဆက်တွဲ LeetCode ဖြေရှင်းချက်95
1325အများဆုံးလူဦးရေနှစ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်94
1326အကောင်းဆုံး Meeting Point LeetCode ဖြေရှင်းချက်91
1327မြို့တရားသူကြီး LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာပါ။91
1328အတိုဆုံး Unsorted Continuous Subarray LeetCode ဖြေရှင်းချက်90
1329Rectangle Overlap LeetCode ဖြေရှင်းချက်89
1330Sum Root to Leaf Numbers LeetCode ဖြေရှင်းချက်88
1331ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းပြီး Words Data Structure LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာဖွေပါ။86
1332အများဆုံးလူဦးရေနှစ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်86
1333ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ Flatten Binary Tree85
1334စီတန်းထားသော မြို့ပတ်လင့်ခ်စာရင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ ထည့်ပါ။84
1335Stone Game IV LeetCode ဖြေရှင်းချက်84
1336စကားချပ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ ရမှတ်83
1337Graph Bipartite ဖြစ်ပါသလား။ LeetCode ဖြေရှင်းချက်83
1338မှန်ကန်သော တြိဂံနံပါတ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်82
1339အမှာစာ တိုးလာနေသော Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကတ်များကို ထုတ်ပြပါ။81
1340Range Sum Query 2D – မပြောင်းလဲနိုင်သော LeetCode ဖြေရှင်းချက်80
1341ချောကလက် LeetCode ဝေငှချက်76
1342Binary Tree Node မှ နောက်ထပ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်ချက်များ69
1343Reverse Integer Leetcode ဖြေရှင်းချက်63
1344BST LeetCode ဖြေရှင်းချက်၏ အပိုင်းအခြား63
1345K အနီးဆုံး Elements LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာပါ။60
1346Rotate String LeetCode ဖြေရှင်းချက်58
1347အရောင်များကို စီရန် LeetCode ဖြေရှင်းချက်58
1348ပေါင်းလဒ်ထက်နည်းသော သို့မဟုတ် ပမာဏ LeetCode ဖြေရှင်းချက်နှင့် ညီမျှသော စတုရန်းတစ်ခု၏ အများဆုံးဘေးထွက်အလျား58
1349Excel Sheet ကော်လံနံပါတ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်53
1350အများဆုံးအရွယ်အစား Subarray ပေါင်းလဒ်များ k Leetcode ဖြေရှင်းချက်42
1351တူညီသောအတန်း သို့မဟုတ် ကော်လံ LeetCode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် ကျောက်အများစုကို ဖယ်ရှားသည်။40
1352Water LeetCode ဖြေရှင်းချက်အများစုနှင့်အတူ ကွန်တိန်နာ37
1353H-Index Leetcode ဖြေရှင်းချက်37
1354မှန်ကန်သော Anagram Leetcode ဖြေရှင်းချက်37
1355Camelcase Matching Leetcode ဖြေရှင်းချက်37
1356နောက်တစ်ခု Permutation LeetCode ဖြေရှင်းချက်36
1357မြင့်မားသော LeetCode ဖြေရှင်းချက်ငါးခု35
1358Peak Element LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာပါ။34
1359Group Anagrams LeetCode ဖြေရှင်းချက်33
1360Sliding Window အများဆုံး LeetCode ဖြေရှင်းချက်33
1361Paint House LeetCode ဖြေရှင်းချက်33
1362Binary Search LeetCode ဖြေရှင်းချက်33
1363ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ Flatten Binary Tree32
1364စုစုပေါင်းကြာချိန်များပါရှိသော သီချင်းအတွဲများကို LeetCode ဖြေရှင်းချက် 60 ဖြင့် ခွဲနိုင်သည်။32
1365Binary Tree LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် ကောင်းမွန်သော Nodes ကိုရေတွက်ပါ။32
1366နောက်ထပ်သာလွန်သော Element I Leetcode Solution32
1367Burst Balloons သို့ LeetCode ဖြေရှင်းချက်အတွက် အနည်းဆုံးမြှားအရေအတွက်30
1368စာကြောင်းမျက်နှာပြင် Fitting LeetCode ဖြေရှင်းချက်30
1369မှန်ကန်သော တြိဂံနံပါတ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်30
1370Group Shifted Strings Leetcode ဖြေရှင်းချက်29
1371Isomorphic Strings LeetCode ဖြေရှင်းချက်28
1372ဂိမ်း LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် အားနည်းသော ဇာတ်ကောင်အရေအတွက်28
1373Mountain Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်ရှိ Peak Index28
1374Rising Water LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် ရေကူးပါ။27
1375အနီးစပ်ဆုံး Binary Search Tree Value II LeetCode ဖြေရှင်းချက်27
1376ထူးခြားသော Binary Search Trees LeetCode ဖြေရှင်းချက်27
1377GetRandom O(1) ကိုဖျက်ပါ - ပွားများခွင့်ပြုထားသော LeetCode ဖြေရှင်းချက်27
1378Parts Leetcode ဖြေရှင်းချက်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းကို ခွဲပါ။26
1379Stack Sequences LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို အတည်ပြုပါ။26
1380စတော့ရှယ်ယာ IV LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ဝယ်ရန်နှင့် ရောင်းရန် အကောင်းဆုံးအချိန်24
1381LeetCode ဖြေရှင်းချက်သုံးမျိုးဖြင့် အကြီးမြတ်ဆုံးသော အစုအဝေး24
1382စီထားသော Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု23
1383ဖြစ်နိုင်သမျှ Full Binary Trees LeetCode ဖြေရှင်းချက်22
1384Binary Search Tree Leetcode ဖြေရှင်းချက်၏ အနိမ့်ဆုံးဘုံဘိုးဘွား22
1385strStr() LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။22
1386Rand10() Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု၍ Rand7() ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။21
1387Palindrome LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ချိုးဖျက်ပါ။21
1388အထပ်ထပ်မဟုတ်သော Subarrays LeetCode ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခု၏ အမြင့်ဆုံးပေါင်းလဒ်21
1389Array Unique Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကို ပြုလုပ်ရန် အနည်းဆုံး တိုးမြှင့်ခြင်း။20
1390Traping Rain Water II LeetCode ဖြေရှင်းချက်20
1391ပွားနေသော LeetCode ဖြေရှင်းချက် ပါရှိသည်။20
1392Stone Game IV LeetCode ဖြေရှင်းချက်19
1393Squares LeetCode ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာဖွေပါ။18
1394Sorted Array LeetCode ဖြေရှင်းချက်တွင် Element ၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအနေအထားကိုရှာပါ။18
1395Row နှင့် Column Flips Leetcode ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် အားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။18
1396k-Group LeetCode ဖြေရှင်းချက်ရှိ Reverse Nodes16
1397Fibonacci နံပါတ် LeetCode ဖြေရှင်းချက်16
1398LeetCode ဖြေရှင်းချက်15
1399ဘောက်စ်တစ်ခုစီသို့ LeetCode ဖြေရှင်းချက်သို့ ဘောလုံးအားလုံးကို ရွှေ့ရန် အနည်းဆုံး လည်ပတ်မှုအရေအတွက်15
1400စုစုပေါင်း Hamming အကွာအဝေး LeetCode ဖြေရှင်းချက်11