အကွောငျး
R ဒေတာအမျိုးအစားများ
R ကိုပတ်ဝန်းကျင် Setup - R ကို Install လုပ်ပါ
R ဖြင့်စတင်ခြင်း - R တွင်အကူအညီ
R မှာ Print Function - R မှာရှိတဲ့ Cat Function
Translate »