ဂျာဗားရှိ ReentrantLock

ဤသင်ခန်းစာသည်မတူကွဲပြားသောဥပမာများကို သုံး၍ Java ရှိ ReentrantLock class အကြောင်း၊ ယင်း၏နည်းလမ်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအကြောင်းနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Java ရှိ ReentrantLock Java ရှိ ReentrantLock class သည် Lock interface ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ ၎င်းသည်တရားမျှတမှုနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းကိုဆောင်ရွက်သော java.util.cocurrent အထုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ချည်များအတွက်သော့ခတ်ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

Translate »